Flanders.healthTech boost samenwerking binnen Vlaamse HealthTech

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering erkent flanders.HealthTech als zevende speerpuntcluster. De nieuwe cluster wil de Vlaamse HealthTech nauwer doen samenwerken rond thema’s zoals gepersonaliseerde en digitale geneeskunde, efficiënte gezondheidszorg en baanbrekende zorginnovaties. De ambitie is een hefboomeffect te creëren voor de Vlaamse economie met een belangrijke impact op menselijk welzijn.

Wat is HealthTech? 

HealthTech is wereldwijd een snelgroeiende industrietak die gebruik maakt van nieuwe en meestal digitale technologie. De combinatie met een groeiende kennis van genetische factoren als oorzaak van ziekten en zogenoemde biomerkers die toelaten ziekten en behandelingen beter op te volgen, laat toe om patiënten een meer op maat en dus effectievere, en bovendien snellere, goedkopere en toegankelijkere gezondheidszorg te bieden. 

In het verleden werd innovatie in de zorgsector vooral gedreven door de farma-, biotech- en traditionele medtechbedrijven. Tegenwoordig is het landschap veel diverser: naast traditionele gezondheidszorg- en therapeutische innovators en digitale medische hulpmiddelen zijn vandaag ook IT, elektronica en fotonica belangrijke spelers in het ecosysteem. Deze interdisciplinaire wisselwerking is volop nieuwe healthcare-oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen aan het creëren. 

Innovatiekracht binnen de gezondheidssector is al langer een belangrijke hefboom voor de Vlaamse economie, met een enorme impact op menselijk welzijn. Bij zorginnovaties komt steeds meer complexe en hooggespecialiseerde technologie kijken. Het is dan ook cruciaal dat verschillende sectoren nauwere banden aanhalen en hun expertise en knowhow delen om samen iets waardevol te creëren. De rol van VLAIO en de Vlaamse overheid is om die boeiende symbiose van kennisinstellingen, bedrijven en de zorgsector zo goed mogelijk te faciliteren. Alleen samen kunnen we de ambitieuze doelstellingen van deze cluster realiseren.

Mark Andries
Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO

Kruisbestuiving voor high tech healthcare 

De Vlaamse kenniseconomie rond biotech, medtech en digitale technologieën is van wereldklasse. De nieuwe speerpuntcluster flanders.healthTech zet volop in op de kruisbestuiving tussen deze drie sectoren. Door nauwer samen te werken, krijgt de innovatiekracht en competitiviteit van het hele Vlaamse gezondheidszorgecosysteem een boost. De cluster heeft als missie om middels samenwerking slimme oplossingen te ontwikkelen en de positie van Vlaanderen als dé Europese hotspot voor healthtech te verankeren. Nieuwe zorginnovaties creëren ook interessante opportuniteiten voor buitenlandse investeringen en kunnen Europese steun aantrekken. Zo wordt de Vlaamse zorgsector een nog sterkere hefboom voor onze economie én voor menselijk welzijn in binnen- en buitenland. 

Voor de Vlaamse Regering is flanders.HealthTech dan ook een essentiële schakel op weg naar de langetermijnstrategie 'Visie 2050'. De nieuwe cluster wordt de zevende speerpuntcluster onder regie van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). 

Dirk Reyn

We zijn erg fier met Flanders.bio aan de wieg te hebben gestaan van dit initatief. In onze missie om de sterke groei van Vlaanderen als toonaangaande life science cluster in Europa te ondersteunen, hadden we reeds in 2016 een strategisch plan uitgerold om via het innovatieve bedrijfsnetwerk flanders.health bedrijven in de cross-over van biotechnologie, medtech en software met elkaar te verbinden. Dat die visie zich nu verder concretiseert in dit belangrijke samenwerkingsverband tussen verschillende kritische marktspelers getuigt opnieuw van de positieve dynamiek en samenwerkingsbereidheid. Dat ook de kracht van de kleinere biotechspelers daarin erkend wordt, kan alleen maar worden toegejuicht.

Dirk Reyn
voorzitter raad van bestuur flanders.bio

Al meer dan 70 geëngageerde partners 

MedTech Flanders (medische hulpmiddelen), flanders.bio (life sciences) en DSP Valley (digitale technologie) leggen in 2017 met het innovatieve bedrijfsnetwerk flanders.health de kiem voor de nieuwe speerpuntcluster, die als een ambitieuzer vervolg kan gezien worden van dit eerdere samenwerkingsinitiatief.  

De laatste maanden hebben deze drie brancheverenigingen het Vlaamse gezondheidszorgecosysteem actief benaderd en intensief bevraagd om de speerpuntcluster af te stemmen op de noden van de bedrijven, starters, groeiers en multinationals, ziekenhuizen, universiteiten, strategische onderzoekscentra en andere belanghebbenden. Met als mooi resultaat dat op heden, en nog steeds uitbreidend, al meer dan 70 R&D-intensieve partners zich (ook financieel) geëngageerd hebben, waaronder 45 kmo’s, 14 grote bedrijven, de 4 Universitaire Ziekenhuizen, de koepel van de zorgactoren Zorgnet-Icuro, 5 sectorverenigingen, 3 Strategische Onderzoekscentra en de 5 Universiteiten. 

DSP Valley vzw heeft als netwerk van digitale technologie- en elektronicabedrijven reeds lang een actief programma Smart Health lopen. Wij zijn bijzonder verheugd dat onze goedlopende samenwerking met de andere partners van het innovatieve bedrijfsnetwerk flanders.health nu resulteert in dit nieuwe speerpuntclusterverhaal waarin ons programma Smart Health volledig zal integreren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor onze bedrijven heel veel nieuwe mogelijkheden tot samenwerking zal opleveren en tot belangrijke nieuwe gezondheidsoplossingen zal leiden. Daarbij is het ook belangrijk dat er van in het begin een goede afstemming is met de universitaire ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen.

Dirk Stroobandt
Dirk Stroobandt
voorzitter raad van bestuur DSP Valley

HealthTech-oplossingen rond vier thema’s 

Concreet zal de speerpuntcluster zich toespitsen op vier inhoudelijke thema’s:  

  • gepersonaliseerde geneeskunde 
  • digitale geneeskunde 
  • efficiënte gezondheidszorg  
  • en baanbrekende zorginnovaties.  

Komende maanden wordt al een eerste oproep gelanceerd met € 6,5 miljoen aan steunmiddelen voor O&O-projecten rond deze thema’s. In 2022 wordt dit steunbedrag verder opgetrokken naar € 8 miljoen.  

Tegen eind 2021 zal flanders.healthTech het clusterpact ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse overheid. Dit clusterpact zal het engagement tussen de deelnemende organisaties en de overheid bezegelen en € 1,5 miljoen werkingsmiddelen voor de eerste 3 jaar voorzien. Het clusterpact legt zo de basis voor de verdere innovatieve en duurzame ontwikkeling van HealthTech in Vlaanderen. 

Karin Scheerlinck

In de schaduw van enkele grote internationale medtech bedrijven die ontstonden in Vlaanderen, zijn er tal van kleine zeer innovatieve bedrijfjes opgestart. De meerwaarde voor deze medtech bedrijven die gevormd wordt door de hierboven beschreven samenwerking binnen de nieuwe speerpuntcluster is van onschatbare waarde. Knowhow delen, onze visibiliteit vergroten en nieuwe opportuniteiten sneller valoriseren van idee tot patiënt, is dan ook de drijfveer geweest om MedTech Flanders een vijftal jaren geleden op te richten.

Karin Scheerlinck
voorzitter raad van bestuur MedTech Flanders

Impulsprogramma ‘Innovatie in gezondheid en zorg’ 

De nieuwe speerpuntcluster kadert binnen het impulsprogramma 'Innovatie in gezondheid en zorg’ van de Vlaamse Regering. Dit programma zoekt antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg en is gebouwd rond drie pijlers: fundamentele kennisopbouw, bedrijfsgericht onderzoek en implementatie van nieuwe toepassingen in de zorg. Naast de oprichting van de speerpuntcluster, wil het programma ook kennisdiffusie stimuleren en innovaties in de Vlaamse zorgsector implementeren, onder meer door interactie met Flanders’ Care. Voor HealthTech-projecten binnen dit impulsprogramma heeft de Vlaamse Regering voor 2022 alvast € 4 miljoen uitgetrokken. 

De speerpuntcluster flanders.healthTech en het bijhorende impulsprogramma ‘Innovatie in Gezondheid en zorg’ zijn een eerste invulling van de visienota ‘Vlaanderen sterk in onderzoek en innovatie voor gezondheid en zorg’. Deze visienota wil inzetten op een acceleratie op het gebied van HealthTech om meer opportuniteiten te creëren en Vlaanderen hiermee sterker op de kaart te zetten. 

De Vlaamse universitaire ziekenhuizen waren de voorbije maanden actief betrokken in de voorbereidende discussies van deze nieuwe speerpuntcluster. Dankzij de beoogde innovaties willen we de zorg voor patiënten verder verbeteren. Hiervoor zullen we onze voortrekkersrol binnen het gezondheidszorglandschap ten volle inzetten en willen we de unieke positie van de universitaire ziekenhuizen als troef uitspelen om multidisciplinaire samenwerkingsconsortia te vormen, toegang tot expertise te faciliteren en optimale gedragenheid te helpen verzekeren voor de initiatieven die zullen genomen worden.

Bart De Greef
Bart De Greef
vertegenwoordiger van de groep van Vlaamse Universitaire Ziekenhuizen
 

Wat is het Vlaamse clusterbeleid? 

Het Vlaamse clusterbeleid is een ambitieus programma dat inzet op het ontsluiten van onbenut economisch potentieel via actieve en duurzame samenwerking. Een cluster is een netwerk van bedrijven die hun competitiviteit wensen te versterken door intensief samen te werken met elkaar, met kenniscentra en met de overheid.  

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het Vlaamse clusterbeleid. Meer info vind je via vlaio.be/clusters

 

Delen: