Partner in de kijker: Dyzo

Een gemeentelijk economisch beleid voer je niet alleen. Zo zijn er veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen (bv. ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, handhaving, fiscaliteit, …). Daarnaast hebben ook heel wat andere instanties en organisaties een rol te vervullen op het vlak van het lokale ondernemerschap.

Dit event is afgelopen

Hierbij is het niet altijd duidelijk welke rol een organisatie kan opnemen, welk aanbod zij hebben ten aanzien van ondernemers en gemeentebesturen, … en hoe je hierop kan inspelen vanuit de gemeente. Daarom lanceren we ons nieuwe initiatief ‘Partner in de kijker’. Op regelmatige basis laten we tijdens korte digitale sessies (max. 1 uur) telkens een organisatie de revue passeren.

We gaan van start met Dyzo op vrijdag 25 november van 9u tot 10u. Dyzo is een organisatie die ondernemers in moeilijkheden begeleidt.

Deelname is gratis. Inschrijven kan via mailtje naar economie@vvsg.be. De dag voordien bezorgen we de deelnamers de deelnamelink.

Samen voor sterk ondernemen

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen

Organisator
VVSG i.s.m. VLAIO

Dit event is afgelopen