Lerend netwerk bedrijventerreinen in transformatie

Ruimte voor bedrijven zal in de toekomst vooral op de bestaande bedrijventerreinen gevonden moeten worden. Het economisch ruimtegebruik moet ook duurzamer worden. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt daarom ondersteuning aan bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties met subsidies, een handleiding, procesbegeleiding, …

Dit event is afgelopen

Maar niet voor alle uitdagingen om tot een duurzame transformatie te komen van de bedrijventerreinen zijn er vandaag al oplossingen. We willen daarom ideeën en goede voorbeelden uitwisselen en samen naar werkbare oplossingen zoeken.  
 
Het Agentschap richt daarom een Lerend Netwerk ‘Bedrijventerreinen in transformatie’ op. Ontwikkelaars en andere partijen die een actieve rol opnemen bij de realisatie van werklocaties brengen we zo samen om van elkaars expertise te leren.  
 
Om technische redenen is het event dat we op 26 september planden, niet kunnen doorgaan. Uitstel is geen afstel: we brengen het Lerend Netwerk samen op 2 december 2022.

Voor wie?

Publieke en private partijen die een actieve of regisserende rol opnemen bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties in de ruime zin: vastgoedontwikkelaars, studiebureaus, intercommunales, stadsontwikkelingsbedrijven, overheidsinstanties, ... 

Programma

  • 09:00 - 09:30 Onthaal
  • 09:30 - 09:45 Welkomstwoord
  • 09:45 - 10:30 Plenaire sessie: Green Energy Park als motor voor een toekomstbestendige transformatie van het Research Park Zellik
  • 10:30 - 11:00 Plenaire sessie: terug naar de kern - Recor site in Hasselt
  • 11:00 - 11:20 Pauze met koffie en thee
  • 11:20 - 12:20 Door inrichting, uitgifte en beheer van een bedrijventerrein sturen naar een betere (samen)werking -  keuzesessies
  • 12:30 - 13:30 Lunch
Organisator
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Zebrastraat Events Zebrastraat 32/001 9000 Gent