Lancering van 7 nieuwe proeftuinprojecten

Op 19 februari worden 7 nieuwe proeftuinprojecten gelanceerd binnen de transitieprioriteit “Industrie 4.0”. Dat is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten in de industrie, vooral dankzij een doorgedreven digitalisering. In de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, Visie2050, werden eerder zeven transitieprioriteiten bepaald. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit wordt een plan van aanpak opgemaakt.

Dit event is afgelopen

Programma

14.00 uur - Ontvangst, eerste netwerkmoment

14.30 uur - Transitieprioriteit Industrie 4.0 en de context van de proeftuinen - Leo Van de Loock (transitiemanager Industrie 4.0, VLAIO)

14.50 uur -  10’ pitch over elk proeftuinproject - Coördinatoren en medewerkers

 1. Living Lab Industrie 4.0 voor de agrovoeding -,Flanders’ Food - ILVO Smart
 2. Maintenance : data analytics optimizing machine uptime - Flanders Make - imec
 3. Digitale Servitisatie - Sirris
 4. Conditioneel en Predictief Onderhoud & Industrial Data Space - LSEC/3iF
 5. Smart Factories: collaboratieve werkcel 4.0 - Flanders Make - imec
 6. Operatorondersteuning - Sirris
 7. Smart connectivity: materials, machinery and product flow monitoring - imec - Flanders Make

15.00 uur - Pauze, tweede netwerkmoment

15.30 uur - Verdere kennismaking en bespreking in kleinere groepen, met o.a. volgende thema’s (elke groep kan over alle thema’s discussiëren):

 • Hoe best tegemoet komen aan de noden/verwachtingen van bedrijven?
 • Info-verspreiding en externe communicatie.
 • Hoe de samenwerking tussen de 7 projecten stimuleren/organiseren?
 • Ruimere netwerking met andere projecten/initiatieven.
 • Hoe resultaten van (basis)onderzoek laten doorstromen?

16.30 uur - Receptie, derde netwerkmoment

Praktisch

De bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokken bij de proeftuinen en andere belangstellenden uit de deelnemende organisaties. Toegang is vrij. Graag op voorhand inschrijven bij Franciska Vanheusden. Gelieve ook aan te duiden of je deelneemt aan de workshop na de pauze en aan de receptie.

Deelnameprijs
Gratis, maar wel vooraf inschrijven
Organisator
Agentschap innoveren & ondernemen en de proeftuinpartners

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

imec Kapeldreef 75 3001 Leuven