Lab: Op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering

De Europese Commissie heeft ‘CO2-neutraal als Europees continent tegen 2050’ niet alleen als ambitie vooropgesteld maar ook wettelijk verankerd in de eerste klimaatwet ooit. Daarmee legt de EU zichzelf op om alle nodige maatregelen in werking te stellen om een klimaatneutrale economie en samenleving na te streven. Bijkomend werd het te reduceren percentage broeikasgassen tegen 2030 opgeschroefd naar 55 procent ten opzichte van de emissies in 1990. Daarnaast omvat het een verbintenis tot negatieve emissies na 2050. Alle sectoren en technologieën worden mee in het bad getrokken, ook jouw onderneming!

Praktisch

Date
Tijdstip
13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
09.00 - 12.30 uur
Locatie

Voka West-Vlaanderen President Kennedylaan 9/A 8500 Kortrijk

Ben je op zoek naar wat CO2-neutraliteit inhoudt en wil je weten hoe je de impact van jouw bedrijf in kaart brengt én reduceert? In dit 3-delig Lab krijg je van het team achter E-luse de uitgangspunten en pitfalls rond CO2-berekening uitgelegd. De laatste sessie omvat een individueel gespreksmoment zodat je zowel vanuit de groep kan leren als van de expert in kwestie. Deze begeleidt je doorheen scope 1, 2 en 3 en bekijkt hoe jullie de impact, eens in kaart gebracht, ook effectief kunnen reduceren.

Programma

  • Sessie 1: Algemeen kader CO2-neutraliteit en valkuilen bij ondernemingen
    Wat houdt de weg naar net zero in en hoe verschilt neutraliteit van klimaatpositief zijn? Bereid je voor op wat myth-busting rond CO2!
  • Sessie 2: Scope 1 en 2, wat betekent het en wat omvat het bij jouw onderneming?
    Systeemtekenen: wat wordt daarmee bedoeld en hoe ga je van start voor jouw organisatie?
  • Sessie 3: Scope 3, wat omvat het bij jouw onderneming? - Impact reduceren
    Hoe vertalen we nu het systeem naar een werkbare vorm om jullie CO2-voetafdruk te berekenen en op te volgen? We sluiten af met een onderdeel over het reduceren van de impact. In de laatste sessie krijg je daarvoor concrete handvatten mee.

Spreker

Tim Vancouillie heeft al jarenlang een passie voor energie en duurzaamheid. Hij weet hoe bedrijven met energie omgaan en welke alternatieven ze kunnen gebruiken om kosten te besparen en hun voetafdruk te verkleinen. Na meer dan 10 jaar ervaring bij Schneider Electric ging hij zelf als ondernemer aan de slag en richtte hij studiebureau E-Luse op. De naam verwijst naar het Chinese ‘lùsè’ 绿 ⾊ , wat groen betekent. De E staat voor energy, environment, economics en ethical, niet toevallig de pijlers van duurzaamheid. In zijn eigen bedrijfsvoering is Tim niet enkel CO2-neutraal, maar zelfs klimaatpositief. Begin 2022 werd E-Luse versterkt met Eline Plouvier. Ze heeft een technische achtergrond in industriële wetenschappen en bijkomende specialisaties in duurzaamheidsstrategie en klimaatneutraal ondernemen. Ze kan daarnaast bogen op een jarenlange ervaring als projectingenieur in de machinebouw voor productielogistiek. Samen vormen ze een krachtige tandem en de geknipte experts voor deze opleiding!

Dit traject is bedoeld als introductie, om je op weg te zetten. Verdieping na het volgen van dit traject is mogelijk.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€550 (excl. btw)
Organisator
Voka

Praktisch

Date
Tijdstip
13.30 - 17.00 uur
13.30 - 17.00 uur
09.00 - 12.30 uur
Locatie

Voka West-Vlaanderen President Kennedylaan 9/A 8500 Kortrijk

Locatie

Adres

Voka West-Vlaanderen President Kennedylaan 9/A 8500 Kortrijk