Fair ICT Flanders conferentie 2021

Pilootorganisaties stellen hun stappen richting Faire en Circulaire aankoop en gebruik van ICT in Vlaanderen voor. We sluiten af met de uitreiking de Fair ICT Awards 2021!

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 17.00 uur
Locatie
Online

Het project Fair ICT Flanders werkte de voorbije 3 jaar aan een verduurzaming van het aankoop- en gebruiksbeleid van ICT-hardware in Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze slotconferentie staan we stil bij de belangrijkste resultaten, geleerde lessen en aanbevelingen na 3 jaar intensief werken rond faire ICT.  De pilootorganisaties stellen hun gezette stappen voor en delen hun ervaringen. Vanuit deze rijke ervaringen formuleren we aanbevelingen en denken we na over toekomstige stappen. Tijdens de conferentie zullen tevens de Fair ICT Awards 2021 uitgereikt worden, die goede praktijkvoorbeelden en koplopers in de kijker zetten.

Fair ICT Flanders werkte intensief samen met aankopende organisaties van ICT-producten in Vlaanderen en Brussel, zodat ze concrete stappen konden zetten om een duurzaam ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid te ontwikkelen. Hun koopkracht is een belangrijke hefboom naar een meer duurzame en faire ICT-sector. Dit is nodig, gezien het produceren van ICT producten zoals smartphones, computers en laptops een erg grote impact heeft op mens en milieu. Via hun aankoopbeleid kunnen aankopende organisaties werk maken van de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van arbeiders en gemeenschappen die getroffen worden door de negatieve impact van de ICT- productiesector in het Globale Zuiden.

Programma

13 uur - Welkom & Introductie

13.15 uur - Getuigenis impact ICT-keten: de realiteit binnen Indonesische assemblagefabrieken – Dina Septi Utami (LIPS)

13.35 uur -  Presentatie overzicht resultaten van Fair ICT Flanders – Kim Claes           

13.55 uur - Presentatie van 6 pilootorganisaties inzake faire & circulaire aankoop en gebruik van ICT (KU Leuven, Stad Leuven, Stad Gent, ACV-CSC, Van Hoecke, UGent). 6 inspirerende pilootprojecten binnen Fair ICT Flanders staan stil bij hun gezette stappen tijdens de voorbije 3 jaar

15 uur - Q&A

(PAUZE)

15.35 uur - Aanbevelingen gebaseerd op de ervaringen uit het leernetwerk met aankopers

15.45 uur - Een blik in de toekomst: Wat beweegt er op Vlaams & EU-niveau inzake faire en circulaire ICT? – MEP Sara Matthieu (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie)

16.00 uur - Uitreiking Fair ICT Awards 2021

Voor meer informatie over de conferentie, gelieve contact op te nemen met Kim Claes via kim.claes@catapa.be.

Omwille van de coronasituatie is beslist om de slotconferentie van Fair ICT Flanders ONLINE door te laten gaan. Registreren kan nog tot 30 november. Na inschrijving ontvang je de Zoomlink van de conferentie.

Deze conferentie richt zich voornamelijk naar inkopers, ICT-specialisten en mensen die rond duurzaamheid werken binnen hun organisatie of bedrijf in Vlaanderen en Brussel. Mensen met een bredere interesse of op beleidsmatig niveau werkzaam in het thema, zijn ook zeker welkom. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en VLIR-UOS. Dit evenement is een initiatief van Fair ICT Flanders, een project van CATAPA, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers, in samenwerking met KU Leuven en Vlaanderen Circulair.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Fair ICT Flanders, een project van CATAPA, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers i.s.m. KU Leuven en Vlaanderen Circulair

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 17.00 uur
Locatie
Online