De nood aan duurzame netwerken voor onze STEM-ambities

STEM-Neteland is een intergemeentelijk STEM-partnerschap dat door de steun van VLAIO al een mooi parcours heeft afgelegd in de ontwikkeling van missiegedreven STEM-workshops en de uitrol daarvan. De methodiek die ze hanteren, werkt uitstekend (bereik van meer dan 70% van alle leerlingen). Het succes is zeker gebaseerd op een vast netwerk, een soort ecosysteem, waarin structureel verbindingen worden gemaakt tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven.

Dit event is afgelopen

In dit congres brengt Neteland STEM-land de ervaringen van een goed werkend netwerk en detecteren ze de succesfactoren daarin. Ook andere partnerschappen en organisaties komen aan bod in een (doorlopende) infomarkt. De studiedag heeft tot doel om ook andere regio’s aan te moedigen om dergelijke structurele netwerken op te zetten en dit in komende verkiezingsprogramma’s mee te nemen.

Organisator
Neteland STEM-land
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Thomas More Lepelstraat 2 2290 Vorselaar