Indienen aanvraag Screen Flanders

Logo screen flanders2e oproep 2023 – Deadline 8 september 2023 om 12 uur

Hieronder kan je Screen Flanders steun aanvragen voor de productie van een audiovisueel werk van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of  animatiereeksen. Steunaanvragen voor de tweede oproep 2023 kunnen ingediend worden tot 8 september 2023 om 12 uur 's middags. Let erop dat jouw aanvraag volledig is en dat alle bijlagen zijn toegevoegd. Indien jouw aanvraag onvolledig is, kan dit reden zijn om deze niet ontvankelijk te verklaren.

Meer informatie over Screen Flanders en over deze steunaanvraag vind je ook op de website www.screenflanders.be. Tevens kan je daar de handleiding en de aanvraagdocumenten downloaden. Lees de handleiding goed na alvorens een aanvraag in te dienen. Zorg ervoor dat je het aanvraagformulier en de projectbegroting in Excelformaat volledig hebt ingevuld. Maak van elke bijlage een aparte pdf met volgnummer zoals hieronder (en in het aanvraagformulier) aangegeven, het aanvraagformulier en de projectbegroting moetein en Excelformaat behouden blijven. Maak van alle documenten samen vervolgens één Zipbestand van om op te laden. 

Indien je bij deze aanvraag ook niet digitaal visiemateriaal (bijvoorbeeld visiemateriaal op een fysieke drager, een boek, of dergelijke) of een exemplaar van het originele werk dient toe te voegen, vragen wij je om dit nog te bezorgen op onze kantoren. Maak hiervoor ten laatste voor de deadline van 8 september 2023 (12 uur 's middags) een afspraak. De documenten dienen binnengebracht te worden op volgend adres: 

VLAIO - Screen Flanders 
Ellipsgebouw verdieping 19 
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

Vragen bij deze indiening kan je steeds stellen via screenflanders@vlaanderen.be. Hou er rekening mee dat wij op de dag van de indiening mogelijk meerdere vragen krijgen en niet in staat zijn deze voor 12 uur te beantwoorden. Aanvragen moeten steeds voor de deadline om 12 uur worden ingediend. Te laat ingediende aanvragen zijn onontvankelijk. 

Gegevens van de aanvrager
Gegevens van de contactpersoon
Naam contactpersoon
Gegevens van het audiovisueel project waarvoor steun wordt aangevraagd
Genre van het project
Gelieve hierna volgende documenten op te laden
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: xls, xlsx, xlsb.
Slechts één bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: zip.