Aanvraag bemiddeling handelshuurlening

We sluiten dit vroeger af dan de aanvraagmogelijkheid voor een handelshuurlening zelf zodat de bemiddelaars nog de tijd hebben om de nodige bemiddeling tussen huurder en verhuurder te voeren vóór de deadline van de handelshuurlening.

Als je nood hebt aan financiële ademruimte, check ook even de andere coronamaatregelen.