Voka helpt jouw onderneming digitaal transformeren

Digitaliseren betekent investeren in de groei van je onderneming. Deze uitdagende verandering brengt belangrijke kansen met zich mee, maar het is niet altijd eenvoudig. Slechts een minderheid van de Vlaamse ondernemingen is op dit moment bezig met het uitwerken van een digitaliseringsstrategie voor hun onderneming. Nochtans is digitale transformatie de enige weg om als ondernemer competitief te kunnen blijven.

Vandaag mislukt nog 1 op de 4 digitale trajecten omdat de noodzakelijke kennis niet aanwezig is en medewerkers niet actief betrokken worden. En toch is 90% wél overtuigd van het belang van digitale innovatie. We zien wel dat de nodige investeringen vaak achterblijven? Wie morgen wil meespelen, moet vandaag de digitale transformatie actief aangaan.

Voka heeft i.s.m. Deloitte Private een gratis Digitale Quick Scan ontwikkeld. De scan doornemen duurt enkel minuten. Nadien krijg je een gedetailleerd rapport waarin de digitale maturiteit van jouw onderneming wordt weergegeven. Bovendien laten we zien hoe jouw onderneming digitaal scoort ten opzichte van andere ondernemingen binnen dezelfde sector. 

Voka biedt, steeds op maat, een uitgebreid digitaliseringsaanbod aan. Heb je een vraag, nood aan een uitgewerkt actieplan, zoek je naar specifieke expertise, of een grondige digitale transformatie? Wij helpen je zo optimaal mogelijk op weg.  

Voor wie?

Het Voka-aanbod is toegankelijk voor alle Vlaamse ondernemers, vzw’s met commercieel oogmerk, socio-profit organisaties… met ambitie om in te zetten op digitaliseren en/ of zeer specifiek op artificiële intelligentie. 

Wij focussen ons op een zeer breed publiek: bedrijfsleiders, kaderleden, directeuren, IT-verantwoordelijke, innovatiemanagers, HR-managers, HR-medewerkers, medewerkers (breed) met digitaliseringsambitie… van Vlaamse ondernemingen, die worstelen met bepaalde vragen of die graag begeleiding willen bij hun digitaliseringsproject of traject. 

Wat kan je verwachten?

Voka helpt als neutrale coach, adviseur, expert, inspirator en matchmaker.

Bovendien hebben wij een uitgebreid en gevarieerd aanbod om in elke fase van digitalisering specifieke ondersteunding te bieden via algemene maar ook door middel van zeer specifieke producten, diensten en interactieve formats. Je kan op onze website terecht voor:

 • Info & advies: Voka biedt ondernemers de mogelijkheid om via een individueel gesprek met een expert een antwoord te zoeken op hun vragen die te maken hebben met de digitalisering van hun bedrijf.
 • Inspiratiesessies:
  • De doelstelling van de inspiratiesessies is in de eerste plaats in groep ondernemers sensibiliseren en informeren over digitalisering en de voornaamste issues die daarbij opduiken.  
  • Dit kan de vorm aannemen van één grootschalige sessie rond een bepaald thema, of het kan de vorm aannemen van meerdere sessies in een kleinere groep - met jouw peers – om concrete inspiratie op te doen a.d.h.v. meerdere business of used case met als doel de implementatie binnen jouw eigen onderneming. 
 • Kortlopende intensieve trajecten: Met onze kortlopende trajecten begeleiden we bedrijven (ondernemers, kaderleden en professionele medewerkers) gedurende 3 à 4 halve dag sessies (afhankelijk van het thema) om concreet - rond het gekozen topic – aan hun bedrijf of een bedrijfsissue te werken.
 • scOUT!ng: Via dit netwerk nemen we een kijkje bij innovatieve bedrijven. In dit traject speuren we naar vier tot zes innovatieve productiebedrijven en brengen hen een bezoek. Deze Vlaamse pioniers hebben de eerste stappen gezet richting Industrie 4.0 en trachten pijlers te integreren in hun productieproces. 
 • Community-events: Via ons jaarlijks grootschalig event DigiNoon willen we alle ondernemer aanzetten om stil te staan bij de digitale transformatie en hen tonen hoe ze stappen kunnen zetten in deze voor hen soms te weinig gekende thematiek.
 • Voka on tour – Cyber (escape) Truck:
  • In plaats van jou te motiveren om tot bij Voka te komen om een cyber-awareness sessie te volgen, komen wij naar de bedrijven toe op het bedrijventerrein naar keuze.
  • Als deelnemer speel je een escape room waarin verschillende onderwerpen van cyberbewustzijn verwerkt zijn zoals: het herkennen van valse mails, onbekende usb-sticks, sociale engineering, te betalen ransomware losgeld en andere malware.  

Hoe pakken we dit aan?

Door stapsgewijs te werken en door de organisatie van gerichte activiteiten kan Voka ondernemers elkaar laten ontmoeten en rond concrete uitdagingen of opportuniteiten laten werken. Via talrijke contacten met bedrijven is Voka in staat om de noden en opportuniteiten van de bedrijven goed in kaart te brengen, bedrijven onderling te matchen en op adequate wijze door te verwijzen naar partners en geschikte digitaliseringsactoren in het landschap. 

De specifieke digitaliserings-aanbieders richten zich vooral op one-to-one activiteiten door het aanbod van concrete en specifieke hulp, consultatie, coaching, en dergelijke meer. Voka is cruciaal in de toeleiding er naartoe. 

Een onderneming weet vaak niet hoe de eerste stap te zetten, maar via gerichte informatieverspreiding en matching kan Voka digitaliseringstrajecten op gang brengen en faciliteren.