Veerkracht voor de toekomst

Vier trainingssessies die zich richten op duurzame energie, duurzame verpakkingen, circulaire toeleveringsketens en circulaire bedrijfsmodellen zullen worden georganiseerd in twee rondes. De eerste ronde zal plaatsvinden tussen oktober 2023 en januari 2024, terwijl de tweede ronde gepland staat voor 2024.

 1. Energie: Creëer een duurzaam energiesysteem voor je kmo!
  Deze opleiding biedt een praktische introductie tot het opzetten van een duurzaam energiesysteem. Vertaal je energievraag en -gebruik naar een geoptimaliseerd aantal zonnepanelen en batterijen. Leer hoe u kan samenwerken met alle stakeholders om je systeem te realiseren.
 2. Duurzame verpakking: Verpakking: Pak het duurzaam aan!
  Deze opleiding ondersteunt kmo's bij de groeiende uitdaging van het verduurzamen van verpakkingen. Hierbij richten we ons op de volledige levenscyclusanalyse. Naast de recycleerbaarheid van verpakkingen, kijken we o.a. ook naar de materiaalontginning, productie, afvalwerking en de impact op het product zelf.
 3. Circulaire toeleveringsketen: Activeer uw circulaire keten!
  Deze opleiding zet kmo's op weg om een duurzame en circulaire keten uit te bouwen. Zo kan jouw bedrijf optimaal blijven groeien ondanks de stijgende prijzen van steeds schaarser grondstoffen. Circulair ondernmen is het opzetten van samenwerkingen in de keten. Hoe begin je hiermee? Verkrijg de nodige handvatten om jouw activiteiten doorheen de waarde- en toeleveringsketen strategisch te herdenken in functie van de nieuwe economie: de circulaire economie.
 4. Circulaire businessmodellen: Boost uw groei met circulaire businessmodellen
  Deze opleiding is het startpunt voor Vlaamse kmo's die aan de slag willen met nieuwe businessmodellen. Krijg de juiste inzichten en inspiratie om circulariteit en duurzaamheid te implementeren in jouw bedrijfsvoering. Ontdek wat de transitie van privébezit naar deelgebruik kan betekenen voor jouw klanten én jouw onderneming. Leer hoe je dienstmodellen kan opzetten die inzetten op een langere levensduur en/of terugname van producten na gebruik. Méér omzet genereren met minder materialen is hier de grote uitdaging.

Voor wie?

Het opleidingsaanbod is gericht op Vlaamse kmo's die hun inzicht en veerkracht willen versterken in het licht van de duurzame en circulaire transitie in onze economie:

 1. Energie: kmo's op bedrijventerreinen. De doelgroep: facility managers, energie- en milieumanagers, professionals met interesse in energie-efficiëntie en -management
 2. Duurzame verpakking: Verpakkingsontwerpers, managers actief op vlak van logistiek en verpakking, duurzaamheidsmanagers, R&D, etc.
 3. Circulaire toeleveringsketen: kmo's en specifieke volgende professionals: C-level, professionals met een management functie binnen de kmo die de strategie van het bedrijf mee kunnen vorm geven. Specifieke focus op de productontwikkeling (innovatie en R&D), aankoop- en supply chain managers, CSR-managers, operationele managers, financiële managers en strategische beslissingsnemers.
 4. Circulaire businessmodellen: Alle Vlaamse kmo's met interesse in de circulaire economie en circulaire businessmodellen .Specifieke volgende professionals: C-level, professionals met een management functie binnen de kmo die de strategie van het bedrijf mee kunnen vorm geven.

Wat kan je verwachten?

Deze opleidingen hebben als doel om kmo's een dieper begrip bij te brengen over hoe ze hun bedrijf "future-proof" kunnen maken in het licht van de klimaatuitdagingen. In het bijzonder rond:

 1. Energie: De energietransitie is voor kmo's vaak te complex en tijdrovend om dieper op in te gaan. Via deze transitie, bestaande uit twee fysieke sessies, zullen bedrijven een pragmatisch inzicht krijgen in hoe ze de transitie kunnen realiseren naar hernieuwbare energiebronnen én hoe hiermee te starten via een eenvoudig stappenplan en plan van aanpak.
 2. Duurzame verpakking: Op het einde van het traject heb je
  1. meer inzicht omtrent de aankomende legal frameworks rond verpakking
  2. basiskennis van life-cycle-thinking om verpakkings uitdagingen systematisch en holistisch aan te pakken
  3. betere kennis rond recycleerbaarheid van plastic en papier-gebaseerde verpakkingen, en hoe jouw verpakking te optimaliseren voor recycleerbaarheid
 3. Circulaire toeleveringsketen: Je krijgt inzicht in hoe de circulaire economie een impact heeft op de groei van jouw kmo. Je leert hoe je je groei kan ontkoppelen aan toegang tot schaarse materialen via het aankopen van circulaire materialen, opzetten van circulaire samenwerkingen en partnerschappen doorheen de keten én ontdekt hoe je kan schakelen naar een circulaire value - en supply chain.
  1. Deelnemers hebben zicht op circulaire ketens en circulair aankopen
  2. Circulaire mapping van de keten van hun bedrijf is beschikbaar
  3. Deelnemers hebben zicht op kracht van partners in de circulaire keten
  4. Scenario’s voor samenwerking met partners zijn uitgetekend
 4. Circulaire businessmodellen:
  1. Deelnemers hebben zich het waarom, wat en hoe van circulaire businessmodellen
  2. Deelnemers hebben zicht op welke circulaire businessmodellen opportuniteiten bieden voor hun bedrijf
  3. Deelnemers kennen voorbeelden in binnen-en buitenland en kunnen identificeren welke voorbeelden mogelijks toepasselijk zijn binnen hun eigen context
  4. Deelnemers werken een eigen case uit en stellen hun cases aan elkaar voor tijdens de pitch sessie

Hoe pakken we dit aan?

Elke training zal worden opgedeeld in twee of meer sessies, zowel online als fysiek, op locaties bij Accenture en The Circular Hub, of in privé conferentie- of vergaderzalen in de Vlaamse regio. De datum en duur van de trainingen verschilt per training.

 1. Energie: 3 u/workshop - 3 sessies
 2. Duurzame verpakking: nog te bevestigen
 3. Circular toeleveringsketen: Elke module duurt 9 uur (4 u online training, 4 u live workshop en 1 u Q&A). Dit wordt verspreid over 4 momenten. Er zijn in totaal 3 modules en een eindevent.
 4. Circulaire businessmodellen: Per module wordt een online sessie van 2u + een live workshop van 4u + een Q&A sessie van 1u voorzien. Er zijn in totaal 3 modules voorzien. Er is vooral huiswerk voorzien bij de voorbereiding van de laatste workshop (pitchen van eigen cases). Elke deelnemer werkt nl. een eigen case uit. We voorzien dat dit toch een 5u werk is.