Traject cybersecurity risk management

Ieder jaar stijgt het aantal cyberaanvallen. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over de risico’s die cyberincidenten met zich mee kunnen brengen. Toch geeft 8 op de 10 paradoxaal aan over geen plan van aanpak te beschikken. Met Voka zijn we ons hiervan bewust. Cybersecurity is een must voor een elk bedrijf! Daarom dat we met Voka het bewustzijn rond cybersecurity wensen te versterken met een gericht aanbod aan cybersecurity-activiteiten.

Voor wie?

Dit initiatief richt zich in eerste instantie tot kmo's. Hierbij gaat het zowel om ondernemers die geen ervaring hebben met cybersecurity als degenen die hiermee reeds vertrouwd zijn.

Wat kan je verwachten?

  • Een traject van 8 groepssessies aangevuld met 2 individuele coachingsessies. 
  • Hierbij wordt de bestaande cyberstrategie van het bedrijf in detail onder de loep genomen. Vervolgens worden aanbevelingen en concrete projecten geïdentificeerd om de gewenste cyber-maturiteit te bereiken. Tot slot worden de verschillende aanbevelingen en projecten uitgeschreven en vertaald naar een concrete cybersecurity-roadmap en wordt een business case met kosten- en bateninschatting opgebouwd.  
  • Dit doen we aan de hand van een business case template, die de bedrijven kunnen aanpassen aan hun specifieke context en waarbij ze gecoached worden door de mentoren in individuele sessies.  

Hoe pakken we dit aan?

  • info & advies: wij geven een antwoord op jouw vraag  
  • inspiratiesessies: wij sensibiliseren, informeren bedrijven rond cybersecurity 
  • kortlopend trajecten of workshop rond cybersecurity waarbij aan de hand van concrete cases deelnemers kennis opbouwen rond methodes en tools om hun eigen ‘beveiligingsbeleid’ op te bouwen
  • community-event digitalisering/cybersecurity met sterke key-note sprekers en netwerkmoment  

Voka wil daarbij vooral drempelverlagend, inspirerend, verbindend en demystificerend werken. Samen met Deloitte Private heeft Voka nog bijkomende specifieke trajecten ontwikkeld om bedrijven op een efficiënte en interactieve manier te leren omgaan met de online gevaren en de implementatie van cybersecurity.

Kortlopend traject cybersecurity bestaande uit 3 sessies van diagnose tot de opmaak van een high level bedrijfsplan cybersecurity. Langlopend traject cybersecurity met 8 groepsessies aangevuld met 2 individuele coachingsessies om bewezen cybersecurity-technologie effectief te implementeren in de onderneming  

Indien de kennis of de expertise ontbreekt zal Voka op een adequate wijze doorverwijzen naar  specifieke en gespecialiseerde cybersecurity dienstverleners (aanbieders) en kennisinstellingen. Voka is ook sterk vertrouwd met de portfolio aan steunmaatregelen van VLAIO. Op die manier kunnen wij ondernemers adviseren en gericht toeleiden. Via onze deelname in verschillende commissies en werkgroepen is Voka is een actieve partner in de realisatie van het Vlaamse impuls- en beleidsprogramma rond artificiële intelligentie en cybersecurity. Tenslotte kan je in de verschillende regionale Voka-Kamers van Koophandel rekenen op collega’s met expertise die dicht bij de bedrijven staan en jou steeds kunnen verder helpen met vragen rond cybersecurity.  

Binnen het Voka Kenniscentrum zetten onze adviseurs-experten innovatie en digitalisering de aanwezige kennis in standpunten en uitdagende visies om.