Slimme Regio Vlaanderen

In juni 2020 maakte de Vlaamse overheid haar visie bekend van waar men met het beleid naar toe wil om te komen tot een slimme Vlaamse regio en welke strategie men daarbij willen volgen om die visie te realiseren. Vlaanderen zal hiertoe o.a. lokale besturen maximaal ondersteunen om het beleid en implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden.

Het platform vzw Slimme Regio Vlaanderen heeft de opdracht om het proces van matchmaking tussen de bedrijven onderling en tussen de bedrijven en de overheid te faciliteren en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet. 

In deze leden-community wordt nadrukkelijk gezocht naar de match tussen de strategie van de Vlaamse overheid, de innovatiemiddelen die ter beschikking gesteld worden in de vorm van calls en de synergieën tussen de verschillende ledenbedrijven om hier kwalitatief op te antwoorden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de proactieve benadering van de markt in verschillende smart city domeinen en wordt hier eveneens gezocht naar de match tussen de innovatieve oplossingen van leden-bedrijven en de lokale overheden.

Voor wie?

Start-ups, kmo’s en grote spelers met een innovatieve mindset, drive om te co-creëren en een gezonde groei-ambitie. Om tot een totaaloplossing te komen, mikken we op zowel technologie-aanbieders, platformaanbieders, integratoren, applicatiebedrijven als dienstverleners in verschillende domeinen zoals media, retail, toerisme, vervoer, veiligheid, …

Wat kan je verwachten?

Slimme Regio Vlaanderen biedt verschillende lidmaatschapspakketten, elk met een eigen dienstverlening:

  • Connect: leden krijgen toegang tot smart city-informatie via mailings over gelanceerde calls, marktbevragingen, projecten, enz. Leden krijgen ook de kans om te netwerken en onderlinge synergieën te ontdekken via tal van activiteiten (matchmakings, infosessies, webinars, brainstormsessies, …).
  • Stuurgroepleden vormen mee het programma van het platform. Ze spelen een trekkende rol in het vormen van consortia en het opzetten van slimme regio activiteiten in verschillende smart city domeinen.

Contact

Isa Rogiers - Community Manager - isa.rogiers@slimmeregio.vlaanderen
Peter Vandeurzen - Cluster Manager - peter.vandeurzen@slimmeregio.vlaanderen

    Partner
    Slimme Regio Vlaanderen