Offshore Energy

Reeds actief in het domein van offshore energie of interesse in het ontdekken van de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Via dit netwerk krijg je inhoudelijk ondersteuning op vlak van offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie.

Offshore energie is een groeimarkt met groot exportpotentieel voor Vlaamse bedrijven. Het is echter ook een uitdagende markt gekenmerkt door een kapitaalintensief en risicovol karakter, consolidatie, multidisciplinaire en technologische diversiteit en de aanwezigheid van een sterke driver tot prestatieverhoging en kostenreductie. Deze complexiteit vraagt een gestructureerde clusterwerking gericht op onderlinge samenwerking en met buitenlandse stakeholders om het economisch potentieel van offshore energie in Vlaanderen maximaal te benutten. 

Via de clusterwerking kan kennis versneld gekoppeld worden aan effectieve implementatie, worden marktgerichte R&D investeringen ondersteund via demonstratie, kunnen nieuwe waardenketens gerealiseerd worden via het opzetten van geïntegreerde oplossingen en kan de Vlaamse content vertegenwoordigd worden in internationale fora actief rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Voor wie?

Bedrijven die producten en diensten vermarkten in de offshore energie sector of interesse hebben om dit te gaan doen:

  • kmo’s, grote ondernemingen en havens
  • R&D intensieve en innovatiebewuste ondernemingen

Wat kan je verwachten?

Als lid van het netwerk krijg je ondersteuning met markt- en technologiekennis om jouw ideeën mee te vertalen in opportuniteiten, je te wijzen op het potentieel van samenwerking met een klant of leverancier in Vlaanderen of in Europa, en kunnen we samen met je een subsidieaanvraag – bv. gericht op demonstratie of validatie – opzetten ter ondersteuning van de innovatie.

Hoe pakken we dit aan?

De activiteiten in het innovatief bedrijfsnetwerk concentreren zich rond vijf peilers:

1. Kennis van technologie, markt, financiering

Directe toegang tot (minstens) twee medewerkers die zich continue informeren over de stand van de technologie en innovatienoden, (innovatie) trends in de markt, mogelijkheden tot financiering van innovatieprojecten, ... 

2. Ontvangen van gerichte informatie

De veelheid aan informatie wordt gefilterd en op maat van het specifieke bedrijf gecommuniceerd en dat op een directe manier. 

3. Van idee tot opportuniteit

De interacties en opvolging van technologie en financiering zal leiden tot de identificatie van potentiële ideeën, het IBN zal a.d.h.v. een kleine haalbaarheid het idee vertalen in een opportuniteitsvoorstel dat snel inzicht zal geven aan de bedrijfstop zodat een go/no go beslissing kan worden genomen. 

4. Acties opzetten

Opportuniteiten zullen samen verder uitgewerkt worden door het IBN en leiden tot effectieve projecten - al dan niet subsidieaanvragen – en demonstraties. 

5. Netwerking en governance

Voor generieke netwerking zal maximaal gebruik gemaakt worden van events georganiseerd door partnerorganisaties. Dit wordt gecomplementeerd met een aantal specifieke, gerichte workshops en een actieve aansturing door de lidbedrijven om de inhoudelijke thema’s te bewaken.