Mobility as a Service (MaaS)

Samen het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen vlot trekken.

Om het dreigende mobiliteitsinfarct het hoofd te bieden, is het van belang om volop in te zetten op multimodale dienstverlening. Het Vlaamse mobiliteits- en innovatiebeleid richt zich vooral op de overheid en de onderzoekswereld, maar het is zaak om het bedrijfsleven ook volop te betrekken. 

Deze cluster faciliteert samenwerkingsverbanden tussen alle relevante en noodzakelijke private spelers, overheden en eindgebruikers die met een gedeelde verantwoordelijkheid het mobiliteitsprobleem willen aanpakken.

Voor wie?

MaaS-aanbieders, mobiliteitsaanbieders, overheden en hun verzelfstandigde mobiliteitsbedrijven, technologie-aanbieders, kenniscentra en (groeperingen) van eindgebruikers.

Doel?

  • De MaaS-cluster uitbouwen tot een actief en duurzaam ecosysteem van minstens 50 Vlaamse bedrijven, liefst een combinatie van grote ondernemingen (die ook inzetten op internationalisering) en kmo’s die voornamelijk stedelijk actief zijn. 
  • Bedrijven helpen om zich te positioneren en gezamenlijke producten en diensten te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de vraag van de klant.

Hoe pakken we dit aan?

  • Eerst en vooral de MaaS-cluster ‘up and running’ krijgen in Vlaanderen op basis van een gezamenlijk opgestelde en afgestemde visie/roadmap.
  • Een neutrale vertrouwensomgeving creëren om afspraken te maken rond marktwerking, gedragsverandering, ondersteunend beleidskader en technische koppelvlakken.
  • Het netwerk verruimen (ook in een Europese context) en een consensus zoeken voor workshops, events en projectoproepen.
  • Handvaten zoeken om samenwerking te faciliteren en clusterleden (meestal een-op-een) te begeleiden in het kader van projectvoorstellen met grote impact op de maatschappij en het bedrijfsleven.

Contacteer 

Kurt Marquet
Business Development manager ITS.be
km@its.be

Thema's

Multimodaal - platform - smart cities

Partner
ITS.be