Space 4.0

Voor een Vlaamse ruimtevaarteconomie in hoge vlucht

De ruimtevaartsector verandert razendsnel. Technologische doorbraken en nieuwe economische uitdagingen (zoals de opkomst van privébedrijven met disruptieve bedrijfsmodellen) verplichten Vlaamse ruimtevaartbedrijven ertoe om zich aan te passen. Om vandaag succesvol te zijn, is een brede en strategische samenwerking cruciaal, zowel binnen de ruimtevaart als met andere sectoren. Door Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen rond de ontwikkeling van nieuwe producten, technieken en diensten, wil Space 4.0 een antwoord formuleren op deze uitdagingen.

Voor wie?

  • Vlaamse ruimtevaartbedrijven
  • Bedrijven voor wie ruimtevaarttechnologie een meerwaarde kan betekenen
  • Logistieke dienstverleners
  • Maakindustrie in Vlaanderen
  • Luchtvaartindustrie in Vlaanderen
  • Gebruikers uit de private en openbare sector
  • Kennisinstellingen en SOC

Doel?

Een duurzaam netwerk tot stand brengen en zo de basis leggen voor de uitbouw van een ecosysteem in Vlaanderen waarin ruimtevaart een centrale rol speelt met economische en maatschappelijke meerwaarde.

Hoe pakken we dit aan?

  • Uittekenen van technologische roadmaps.
  • Organiseren van workshops, netwerkevents en activiteiten met andere clusters en sectorfederaties.
  • Samenwerking, co-creatie, kruisbestuiving en kennisoverdracht stimuleren om technologische innovatie en verhoogde competitiviteit mogelijk te maken.

Contacteer 

Kris Vanderhauwaert
IBN coordinator 
ibncoordinator@vri.vlaanderen
T 0477 22 88 67

Thema's

Nieuwe producten en diensten - kruisbestuiving - samenwerking

Partner
VRI vzw