Vervolgstappen

Uitbetaling van de beurs

De beurs wordt maandelijks op de persoonlijke rekening van de bursaal gestort. De projectkosten worden ook maandelijks uitbetaald maar dan op rekening van de universiteit. Dit geld is enkel bedoeld voor de kosten gerelateerd aan het onderzoek van de bursaal.

Verslaggeving

De bursaal kan verzocht worden om tussentijds een verslag in te leveren indien er twijfel bestaat over het vorderen van het onderzoek, bijvoorbeeld na een langdurige afwezigheid. 
Na het aflopen van de beurs moet er een eindverslag te worden ingediend.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon