Beeld uit Leuven

Ondernemingsvriendelijke gemeente

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Op 12 december 2008 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente.

Het actieplan wil de dynamiek bij gemeenten om economie te laten uitgroeien tot een volwaardig beleidsdomein en verder werk te maken van een ondernemersgerichte dienstverlening, verder stimuleren en lokale besturen ondersteunen in hun streven naar een ondernemingsvriendelijk beleid.

Overleg en samenwerking tussen (verenigingen van) gemeenten en ondernemers(organisaties) neemt een belangrijke plaats in in dit actieplan.

Naast projectoproepen omvat het actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente nog twee andere sporen:

  • Een overlegplatform
  • Een kenniscentrum

De 3 sporen samen moeten er voor zorgen dat er niet alleen nieuwe projecten worden opgestart maar dat er ook de nodige afstemming en samenwerking is tussen al die gesubsidieerde projecten; en dat de kennis, ervaring en producten die in het kader van die projecten worden ontwikkeld, vlot beschikbaar zijn voor de doelgroep, ook na de projectperiode.

Samengevat

Voor wie?
gemeenten, ondernemersorganisaties, autonome gemeentebedrijven, verenigingen of samenwerkingsverbanden van gemeenten, ...
Voor wat?
projecten rond een ondernemingsvriendelijk beleid
Bedrag
max. € 500.000 per project

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon