Subsidies & financiering

Subsidies & financiering

We bieden ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Hier vind je subsidies rechtstreeks toegekend aan ondernemingen. Subsidies aan kennisinstellingen, collectieve centra, onderzoekers, clusters, ... vind je bij 'andere doelgroepen'

Alle

Alle

Opleiding

Advies

Investeringen

Onderzoek & ontwikkeling

Een maatregel waardoor je als ondernemer financiƫle steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen
Voor kmo's die een strategische groeisprong willen realiseren door inkopen van advies of aanwerving van een strategisch medewerker
Subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken.
Subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Investeringssteun voor vooruitstrevende ecologische technologieƫn die vermeld zijn op een limitatieve technologielijst.
Subsidie voor investeringen in ecologisch en veilig transport van goederen over de weg.
Subsidie voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject.
Een financiƫle tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak.
Steun voor het onderzoeken van de technische en/of wetenschappelijke haalbaarheid van een innovatief vervolgproject.
Mandaat voor doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf
Subsidie voor strategisch basisonderzoek van postdoctorale onderzoekers i.s.m. kenniscentra of bedrijven.
45% steun voor kmoā€™s die extern advies en begeleiding inkopen om hun bedrijf te versterken inzake cyberveiligheid.
Subisidies voor internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Een subsidie waarmee kmoā€™s die direct of indirect getroffen zijn door de Brexit worden ondersteund.
Een mix van financiĆ«le steun (ā‚¬ 50.000), externe expert-begeleiding en een business case advies voor innovatieve starters.
Steun voor kmo's om samen met een aanbieder van pilootinfrastructuur de haalbaarheid van een bio-gebaseerde toepassing te testen
Steun voor ondernemingen die een strategisch ecologieproject zullen realiseren in het Vlaams Gewest
Compensatie voor hoge CO2-kosten in elektriciteitsintensieve sectoren.
Niet strikt een subsidie maar verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak voor projectontwikkelaars.
Subsidie voor de (her)ontwikkeling of (her)inrichting van bedrijventerreinen.
Steun voor projecten van partnerschappen rond circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie.
Subsidie voor partnerschappen die een proefproject rond levensduurverlenging in de maakindustrie willen opstarten.
Subsidie voor productiehuizen die lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen maken.
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op cybersecurity.
Subsidie voor projecten van interdisciplinair coƶperatief onderzoek met focus op artificiƫle intelligentie (AI).
Subsidie voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en voor het herstel van het grondwaterpeil.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de rentetoelage nog altijd aangevraagd worden.
Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatie nog altijd aangevraagd worden.
Vlaams beschermingsmechanisme 10Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen van 1 juli t.e.m. 30 september 2021.
Steun voor investeringen voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten.
Corona-omboekingspremieApplications no longer possible
Steunmaatregel voor ondernemingen uit de evenementensector die door de coronamaatregelen grote omboekingskosten kenden.
HeropstartleningApplications no longer possible
Lening voor de financiering van de herbevoorrading en de heropstart van activiteiten in 2021
GlobalisatiemechanismeApplications no longer possible
Voor ondernemingen die tussen 1/4 en 31/12/2020 een omzetdaling van 60% Ć©n een boekhoudkundig verlies leden (coronavirus)
HandelshuurleningApplications no longer possible
Via deze lening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, als de verhuurder ook een deel kwijtscheldt
Digitale transformatieprojectenApplications no longer possible
Kmoā€™s kunnen zich laten ondersteunen door een externe deskundige die hen helpt de digitale sprong te maken.
Beveiliging bedrijventerreinenApplications no longer possible
Subsidie voor het verhogen van de veiligheid op bedrijventerreinen.
IncubatorenApplications no longer possible
Subsidie voor de inrichting van bedrijfsverzamelgebouwen die aan innovatieve starters onderdak bieden.
Bedrijvencentra en doorgangsgebouwenApplications no longer possible
Subsidie voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.
BedrijventerreinmanagementApplications no longer possible
Subsidie die tussenkomt in de personeelskosten van bedrijventerreinverenigingen.
Corona hinderpremieApplications no longer possible
Premie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen.
Voorschot voor organisatoren van evenementenApplications no longer possible
Dit creƫert werkkapitaal om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Oproep afgesloten
Vlaams beschermingsmechanisme 1Applications no longer possible
Steun bij serieuze omzetdaling in de periode augustus-september 2020.
Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 2Applications no longer possible
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 1/10 en 15/11 of tussen 19/10 en 15/11/2020.
Vlaams beschermingsmechanisme 3Applications no longer possible
Steun bij omzetdaling van minstens 60% tussen 16/11 en 31/12)2020 (coronavirus).
Vlaams beschermingsmechanisme 4Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in januari 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 5Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in februari 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 6Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in maart 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 7Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in april 2021.
Vlaams beschermingsmechanisme 8Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in mei 2021.
Corona compensatiepremieApplications no longer possible
Compensatie voor serieuze omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.
Vlaams beschermingsmechanisme 9Applications no longer possible
Steun voor ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetdaling kennen in juni 2021.
Corona ondersteuningspremieApplications no longer possible
Een premie voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 60%. Kan niet meer aangevraagd worden
Kmo-innovatieprojectenApplications no longer possible
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor kmo's
Ontwikkelingsproject op pilootschaalApplications no longer possible
Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in de latere stadia van het innovatietraject
O&O-bedrijfsprojectApplications no longer possible
Steun voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten
Personalised Medicine ICONsApplications no longer possible
1e pilootoproep voor thematische ICON projecten gericht op een innovatieve ā€˜Personalised Medicineā€™ oplossing.
Projectoproep Extended RealityApplications no longer possible
Subsidie voor projecten die de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen onderzoeken.
Sprint-projectApplications no longer possible
Steun voor ontwikkelingsprojecten van eerder beperkte omvang voor grote ondernemingen
Transformationeel geneeskundig onderzoekApplications no longer possible
Steun voor projecten gericht op de ontwikkeling van efficiƫntere, veiligere en goedkopere geneesmiddelen.
VIS-collectief onderzoekApplications no longer possible
Subsidie voor collectief van bedrijven met als doel het verhogen van de kennis en compententie in die bedrijven
VIS-TrajectenApplications no longer possible
Vanuit probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen vinden
VIS-trajecten voor innovatievolgersApplications no longer possible
Subsidie om de competitiviteit te verhogen van een ruime groep van bedrijven die niet proactief bezig zijn met innovatie