Gewijzigde maatregelen

Wil je minder CO2 uitstoten en een lagere energiefactuur? Schakel dan over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie of elektrificeer je bedrijfsprocessen. VLAIO geeft je via GREEN investeringssteun een duw in de rug om deze investeringen uit te voeren. Ook voor investeringen in energie-efficiëntie is steun mogelijk als het gaat om specifieke, innovatieve aanpassingen aan je productieproces.

Vanaf 9 juli kan er opnieuw een subsidie  worden aangevraagd voor GREEN. Sinds 1 juli 2024 is de nieuwe ecologiesteunregelgeving van kracht (BVR ecologie-uitgaven van 19 april 2024 en MB oproep thema's vergroening, elektrificatie en verbetering energie-efficiëntie (GREEN) van 30 juni 2024).

Wil je minder CO2 uitstoten en een lagere energiefactuur? Schakel dan over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie of elektrificeer je bedrijfsprocessen. VLAIO geeft je via GREEN investeringssteun een duw in de rug om deze investeringen uit te voeren. Ook voor investeringen in energie-efficiëntie is steun mogelijk als het gaat om specifieke, innovatieve aanpassingen aan je productieproces.

Vanaf 9 juli kan er opnieuw een subsidie  worden aangevraagd voor GREEN. Sinds 1 juli 2024 is de nieuwe ecologiesteunregelgeving van kracht (BVR ecologie-uitgaven van 19 april 2024 en MB oproep thema's vergroening, elektrificatie en verbetering energie-efficiëntie (GREEN) van 30 juni 2024).

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen een subsidie verkrijgen voor een aantal ecologische investeringen. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de vermelde meerkost van de essentiële investeringscomponenten van de technologie (lijst LTL EP+), de ecoklasse (A of B) en de grootte van de onderneming (kmo of go).

Sinds 1 juli 2024 (ministerieel besluit van 30 juni 2024) geldt er een nieuwe lijst met 44 technologieën (LTL EP+) die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie+. Daarnaast werden er ook nog andere aanpassingen doorgevoerd in het kader van de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 2023 en het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering ecologie-uitgaven van 19 april 2024. Wat werd er gewijzigd in de lijst? Een overzicht vind je in de rubriek Wat komt in aanmerking > Aanpassingen LTL lijst.

Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.

Bij de stad Antwerpen lopen momenteel twee oproepen met als deadline 30 september 2024. 1. Private of publieke ondernemingen, kennisinstellingen of verenigingen met een rechtspersoonlijkheid, of samenwerkingsverbanden kunnen een project indienen in het kader van de projectoproep 'Linkeroever Klimaatneutraal 2030' van Stad Antwerpen. De prioriteiten liggen op warmtetransitie, lokale opwekking hernieuwbare energie en smart grid, flexibele elektromobiliteit en energetische renovaties. Een project kan een subsidie krijgen tot maximum € 60.000. Alle informatie op de website antwerpenvoorklimaat.beThematische oproep 'Linkeroever Klimaatneutraal tegen 2030'. 2. Daarnaast ondersteunt de Stad projecten die nieuwe grootschalige PV-installaties voorzien waarvan de reststroom lokaal wordt verbruikt. Er wordt een steunplafond vastgelegd, dat de maximale verhouding van de steun ten opzichte van het surplus geïnstalleerde vermogen weergeeft. Dat plafond bedraagt maximaal € 150 per kWp (kilowattpiek). Alle informatie op de website antwerpenvoorklimaat.beInvesteringsoproep 'Grootschalige PV-installaties voor lokaal en sociaal stroomgebruik.

Hier vind je informatie over subsidies voor laadpalen, elektrische wagens en andere emissievrije transportmiddelen, gecombineerd vervoer en andere vormen van duurzame bedrijfsmobiliteit.

Leveranciers die hun goederen in Gent emissievrij willen afleveren, kunnen zich vanaf 1 juli inschrijven voor twee proefprojecten. Bij het eerste krijgen ze de kans om zelf gratis elektrische voertuigen uit te proberen, van fiets tot vrachtwagen. Uittesten kan in de periode van 23 september tot en met 13 december 2024. Bij het tweede krijgen ze € 6.000 subsidie als ze een samenwerking aangaan met een lokale 'last-mile-aanbieder'. Meer informatie op de pagina Leveranciers kunnen gratis elektrische voertuigen uitproberen.