Gewijzigde maatregelen

Om het verduurzamen van mobiliteit te stimuleren bestaan er gerichte steunmaatregelen en subsidies voor ondernemers. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en (para)fiscale voordelen.
Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Deze aftrek wordt voorzien in de Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. De wet werd intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 december 2021. Wie investeert in een laadstation vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 kan genieten van een kostenaftrek van 200%; wie investeert in een laadstation vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024 kan genieten van een kostenaftrek van 150%. Er zijn wel specifieke voorwaarden verbonden aan de laadinfrastructuur. Lees meer in de rubriek Laadpalen van deze steunmaatregel.
Gewijzigd op
Om het verduurzamen en vergroenen van de bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te stimuleren bestaan er specifieke subsidies. Op deze pagina worden er een aantal kort toegelicht.
Land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de OVAM als ze een beroep willen doen op een inzamelaar die werd aangesteld om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen. Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. Er is een tegemoetkoming voor de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak. Meer informatie en het aanvraagformulier kan je terugvinden op de website van de OVAM.
Gewijzigd op
Een meerwaarde die een onderneming op een investering realiseert, wordt in principe in één keer belast. Bij herinvestering van een bedrag gelijk aan de verkoopwaarde van die activa, kan in bepaalde gevallen het fiscaal regime van gespreide belasting op deze meerwaarde worden toegepast.
Dit fiscaal stelstel kan zowel worden toegepast door zelfstandigen, vrije beroepen als vennootschappen.
Gewijzigd op
Ook op provinciaal niveau bestaan er specifieke maatregelen om de sociale economie te ondersteunen. Op deze pagina kan je een overzicht per provincie terugvinden.
De provincie Limburg wil de doorstroomkansen van de meest zwakke werkzoekenden verbeteren en hen een kans geven om zich te ontplooien in een arbeidszorginitiatief. Op deze werkvloeren in de sociale economie kunnen zij (opnieuw) kennismaken met gestructureerde arbeidsmatige activiteiten in een realistische werkomgeving. Arbeidszorgmedewerkers behouden tijdens de activiteiten hun uitkering. Limburgse ondernemingen die een Vlaamse erkenning hebben als begeleider Arbeidsmatige Activiteiten in de Sociale Economie (AMA WSE), hetzij als maatwerkbedrijf, hetzij als erkende partner in een samenwerkingsverband AMA WSE komen in aanmerking voor deze steunmaatregel. De aanvraag moet ten laatste op 30 april van ieder werkingsjaar ingediend worden. Meer informatie op de website van de provincie www.limburg.be: Subsidies > Arbeidsmatige activiteiten gericht op doorstroom naar werk - projectsubsidie.  
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: onder andere voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen en milieuvriendelijke investeringen in O&O.
Ondernemingen kunnen in 2022 een verhoogde investeringsaftrek toepassen voor investeringen in CO2-vrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof alsook voor investeringen in elektrische laadinfrastructuur voor CO2-vrije vrachtwagens. Het tarief wordt verhoogd met 21,5% tot 35% en daalt vervolgens geleidelijk om uiteindelijk 18,5 % te bedragen voor investeringen in 2026. Deze aftrek wordt voorzien in het 'Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit', dat je kan raadplegen op de kamer.be
Gewijzigd op