Gewijzigde maatregelen

Audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, kunnen een terugbetaalbaar voorschot bekomen van max. € 400.000. Lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen komen in aanmerking voor steun.

Momenteel loopt de eerste oproep van 2024. Je kan indienen tot 15 maart 2024 (12u).

Audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen, kunnen een terugbetaalbaar voorschot bekomen van max. € 400.000. Lange fictie-, documentaire- of animatiefilms en animatiereeksen komen in aanmerking voor steun.

Momenteel loopt de eerste oproep van 2024. Je kan indienen tot 15 maart 2024 (12u).

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. 

Ondertussen zijn de LEADER-gebieden in Limburg (LAG Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest) opgestart en werd er op 12 februari een projectoproep gelanceerd. Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 16 april 2024 via het plattelandsloket van de VLM. In al deze gebieden kunnen lokale overheden, organisaties, verenigingen en bewoners worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen. Ook coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van natuur- en landschapszorg kunnen deelnemen. 

Voor de realisatie van bepaalde culturele projecten (door kunstenaars, ontwerpers, kunstenorganisaties enz.) kan je een subsidie krijgen via de Vlaamse overheid. Ook bij andere overheden kan je soms steun krijgen om culturele partnerschappen te stimuleren.

Wil je graag met een partner uit de Duitstalige Gemeenschap een cultureel project of evenement realiseren waarbij digitalisering, digitale creatie en beleving centraal staan? Je kan tot uiterlijk 3 mei 2024 een projectvoorstel indienen. Meer informatie in de rubriek Projecten met een partner uit een andere regio.

Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus. Deze maatregel geeft een overzicht van de meeste mogelijkheden: investeren in een steunzone, onderzoek en ontwikkeling, opleiding, ploegen- en nachtarbeid, starters, enz...

1. De fiscus publiceerde in januari de Circulaire 2024/C/6 over de belastingvermindering en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van overwerk – tijdelijke verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag. Deze circulaire bespreekt de tijdelijke verhoging van het aantal uren overwerk met overwerktoeslag die recht geven op een belastingvermindering bij de werknemer en op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij de werkgever. 2. Werkgevers uit de fruit- of groenteteelt kunnen voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen. Deze tijdelijke maatregel is ondertussen een permanente maatregel geworden vanaf 1 januari 2024. De vrijstelling werd ingelast als artikel 275^13 in het WIB 92.