Wijzigingen aan Intellectuele eigendom steunmogelijkheden

Via de IE-vouchers kunnen kmo's een terugbetaling vragen van de kosten voor het registreren van merken, modellen, octrooien en kwekersrechten. Voorlopig zijn geen nieuwe aanvragen voor octrooien meer mogelijk. Er kunnen wel nog IE-vouchers aangevraagd worden voor het registreren van merken, modellen en kwekersrechten. Meer informatie en aanvragen via SME-Fund.

Via de IE-vouchers kunnen kmo's een terugbetaling vragen van de kosten voor het registreren van merken, modellen, octrooien en kwekersrechten. Er zijn 3 soorten vouchers: 1. één voor merken en modellen waarbij maximum 75% (met een maximum van € 1.000) van de taksen voor de regionale en Europese merk- en/of modelregistraties (50% voor internationale aanvragen) teruggevorderd kan worden; 2. één voor octrooien met een maximale terugvordering van 75% van de taksen en - nieuw in 2024 - is dat er ook een terugbetaling mogelijk is van 50% van de juridische kosten voor het opstellen en indienen van de Europese octrooiaanvraag. Het maximum van deze voucher is € 3.500. 3. Een laatste voucher is er voor de terugvordering van maximum 75% voor de aanvraag- en onderzoekstaksen van Europese kwekersrechten. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 6 december 2024 of tot uitputting van het budget. Meer informatie en aanvragen via SME-Fund.

Het budget voor de IE-voucher en modellen is uitgeput, er kunnen enkel nog IE-vouchers voor octrooien en voor de bescherming van plantenrassen aangevraagd worden. Je kan deze nog aanvragen tot 8 december 2023 of tot uitputting van de middelen

Vraag voor 8 december je IE-voucher (in het kader van het SME-fund) aan. Er zijn 3 soorten IE-vouchers: de IE-voucher voor merken en modellen, de IE-voucher voor octrooien en de IE-voucher voor de bescherming van plantenrassen. Je kan deze nog aanvragen tot 8 december 2023 of tot uitputting van de middelen

1. Op 26 april 2023 werden twee bijkomende IE-vouchers (in het kader van het SME-fund) gelanceerd. Tevens is het sinds 2 mei niet meer mogelijk om de IE-voucher voor de terugbetaling van de kosten voor prediagnostische diensten (IP-scans) aan te vragen in België. Momenteel kunnen dus nog 3 soorten IE-vouchers aangevraagd worden: de IE-voucher voor merken en modellen, de IE-voucher voor octrooien en de IE-voucher voor de bescherming van plantenrassen. Je kan deze nog aanvragen tot 8 december 2023 of tot uitputting van de middelen. 2. Belgische ondernemingen kunnen voortaan via de FOD Economie een gratis doorlichting op het vlak van intellectuele eigendom aanvragen. Deze doorlichting is bedoeld voor zowel innovatieve bedrijven die nog niet vertrouwd zijn met IE als voor bedrijven die wel al kennis hebben over IE maar nieuwe domeinen willen verkennen. Een IE-deskundige, erkend door de Dienst Intellectuele Eigendom, zal je onderneming doorlichten op alle vlakken van het intellectuele eigendomsrecht: auteursrecht en naburige rechten, octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen en kwekersrechten. Ook de praktische kant van contracten, licenties en het gebruik van IE-databanken worden belicht. Na deze doorlichting wordt een rapport met aanbevelingen voor je bedrijf opgemaakt. Meer informatie en aanvragen op de pagina Prediagnostische dienst van FOD Economie.