Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

REG-premies distributienetbeheerders

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 24 jan '17

Acties Vlaamse distributienetbeheerders

Ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG) werd door de Vlaamse overheid met de diverse distributienetbeheerders per kalenderjaar een REG-actieplan afgesproken.

Volgende acties in 2016 en 2017 zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

  • premie voor dakisolatie en zolderisolatie (*);
  • premie voor buitenmuurisolatie (*);
  • premie voor vloerisolatie en kelderisolatie (*);
  • premie voor hoogrendementsbeglazing (*);
  • premie voor relighting (*);
  • premie voor warmtepomp (**);
  • premie voor zonneboiler (**);
  • premie voor REG-project na energie-audit of energiestudie (***) - http://www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit.

(*investeringen in een bestaand gebouw aangesloten voor 1/1/2006 op het elektriciteitsdistributienet - ** investeringen in gebouw aangesloten voor 1/1/2014 op het elektriciteitdistributienet of stedenbouwkundige aanvraag voor 1/1/2014 - *** investeringen die gebeuren in een bestaand gebouw (processen-technieken) ouder dan 5 jaar)

Voor investeringen verricht in 2016 en 2017 (facturen 2016 en 2017) kan men respectievelijk de REG-premies 2016 en 2017 aanvragen tot 12 maanden na de laatste factuur!

Voor de REG-premie na energie-audit/studie is het steunbedrag van €0,035 per bespaarde primaire kWh met een maximum steunbedrag van €25.000 per energiethema. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Via de excellmodule kan u de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen. Dit bestand moet bij de aanvraag worden gevoegd.

Voor meer informatie over wat in aanmerking komt en voor de grootte van de premies: contacteer uw distributienetbeheerder. Om na te gaan wie uw distributienetbeheerder is, kan u uw postcode ingeven op de website van de VREG (www.vreg.be - "Wie is mijn netbeheerder?").

Premie van Elia als netbeheerder

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om investeringssteun te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. De premie bedraagt maximaal € 200.000. Meer info op www.elia.be (REG-actieplan).

Premies van de gemeenten

Sommige gemeenten geven steun voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, groendaken, enz ... Voor deze premies kunt u best navraag doen bij uw gemeentebestuur.

Contact informatie

Meer informatie en (online) aanvraagformulieren over de acties kunt u terugvinden op de website van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder EANDIS (www.eandis.be) of INFRAX (www.infrax.be).

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
T 02 553 46 00
F 02 553 46 01
energie@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP