Wijzigingen aan Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

FOD Financiën publiceerde op 6 mei de Circulaire 2022/C/47 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers met commentaar en voorbeelden over deze nieuwe regeling.


Wie gebruik wil maken van dit bijzonder belastingstelsel moet een aanvraagformulier indienen. Op 10 maart 2022 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat de inhoud en vorm van dat aanvraagformulier bepaalt.

Deze nieuwe regimes vervangen vanaf 1 januari 2022 het Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden. De nieuwe regeling bevat ook een overgangsregeling voor de personen die eind 2021 in het (vroegere) bijzonder belastingstelsel zaten. Over die overgangsregeling en de opheffing van het vroegere stelsel publiceerde de fiscus onlangs de Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden.

Deze nieuwe regimes vervangen vanaf 1 januari 2022 het Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden. Voor de buitenlandse kaderleden en onderzoekers die tijdelijk in België worden tewerkgesteld en die op 1 januari 2022 al 5 jaar van het vorige statuut genieten wordt een transitieperiode van 2 jaar voorzien. Wie minder dan 5 jaar in dit systeem zit kan nog tot uiterlijk 30 juni 2022 een laatste aanvraag indienen om over te stappen naar de nieuwe regeling voor de rest van de maximumperiode van vijf jaar (die eventueel kan worden verlengd met drie jaar) voorzien door het nieuwe BBIB/BBIO.