Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 23 okt '17

Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van €2000. Als u in aanmerking komt, krijgt u een brief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor uw deur. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De nieuwe hinderpremie vervangt de maatregel Rentetoelage voor kmo's met hinder door openbare werken en Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen en geldt niet voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.

Bent u toch verplicht uw zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten ingevolge deze ernstige hinder dan kan u misschien ook genieten van een sluitingspremie van €80 per sluitingsdag.

Wie komt in aanmerking

Zowel de hinderpremie als de sluitingspremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

De aanvaardbare activiteiten zijn de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die redelijkerwijze moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Een lijst met de aanvaardbare NACE-codes (enkel groep 1) kan u raadplegen op www.vlaio.be/artikel/voorwaarden.

Hierbij wordt alleen gekeken naar de NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de rsz of door de btw-administratie.

Uitzondering
Voor de sluitingspremie komen ook een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen in aanmerking die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn. De lijst met aanvaardbare activiteiten (enkel groep 2) kan u raadplegen op www.vlaio.be/artikel/sluitingspremie.

Er wordt alleen gekeken naar de NACE-code van de hoofdactiviteit van de vestiging toegekend door de rsz of door de btw-administratie. Vzw's komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking

Beide premies kunnen enkel bekomen worden als er "ernstige hinder" is. Dit betekent dat cumulatief aan deze voorwaarden moet voldaan zijn:

  • Het moet gaan om één of meerdere werkopdracht(en) waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m2 wordt opengebroken en die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd;
  • De rijbaan of één of meer rijstroken worden geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • De werkopdracht(en) moet(en) de status ‘concreet gepland’ bereikt hebben (=concrete planningsdatum is gekend );
  • De werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.

Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde werken in het GIPOD (de databank van wegenwerken).

Uitzondering
De sluitingspremie kan ook worden aangevraagd indien uw zaak buiten de hinderzone valt. U moet dan wel zelf kunnen aantonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Dat kan gebeuren aan de hand van bewijsmateriaal in de vorm van foto’s van de huidige situatie, ontvangen mededelingen of berichten, verslechterde exploitatiecijfers, … Deze gegevens moeten tijdens de elektronische aanvraag als bestand kunnen worden opgeladen!

Omvang steun

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt altijd €2000. De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

Sluitingspremie

De sluitingspremie bedraagt €80 per sluitingsdag.  Hiervoor moet u uw zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode worden toegekend.

Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. U kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als u langer gesloten blijft, kan u dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

De hinder- en sluitingspremie vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan €200.000 bedragen.

Aanvraagprocedure

Hinderpremie

  • U wordt als getroffen handelaar vóór de start van de werken verwittigd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen indien u in aanmerking komt voor deze maatregel. Het agentschap kan namelijk de gegevens van de geplande werken raadplegen in de GIPOD databank. Worden deze hinderzones erkend als "ernstige hinderzones" dan krijgt u als getroffen handelaar binnen deze hinderzone een kennisgevingsbrief als u "aan alle andere voorwaarden voldoet". U vraagt dan binnen 30 dagen na de datum van de brief en vóór de geplande einddatum van de werken zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort het bedrag vervolgens zo snel mogelijk op uw rekening.
  • U ontving geen brief maar er is ook hinder voor uw deur. Raadpleeg dan de te volgen procedure op de website: www.vlaio.be/artikel/voorwaarden zie rubriek "Wat als ik geen brief ontvangen heb, en ik meen toch recht te hebben op de hinderpremie?". Bij een rechtzetting binnen de periode van wegenwerken zal u dan toch nog een kennisgevingsbrief ontvangen en volgt u de gewone procedure.  

Sluitingspremie

  • U werd geselecteerd voor een hinderpremie en heeft €2000 ontvangen,  dan kan u ook een sluitingspremie aanvragen via dezelfde webapplicatie.
  • U werd niet geselecteerd voor een hinderpremie (ook niet na controle van alle gegevens, zie hoger) dan kan u toch een sluitingspremie aanvragen indien u voldoet aan één van de uitzonderingen (zie uitzonderingen vermeld onder de rubrieken "Wie komt in aanmerking" en "Wat komt in aanmerking"). Deze premie wordt ook online aangevraagd via vlaio.be/hinderpremie, samen met het nodige bewijsmateriaal dat tijdens de elektronische aanvraag mee wordt opgeladen.

De sluitingspremie aanvragen kan op zijn vroegst op de startdatum van de wegenwerken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 1700
hinderpremie@vlaio.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP