Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 nov '17

Bepaalde kosten met betrekking tot het woon-werkvervoer of -verplaatsing van werknemers zijn fiscaal aftrekbaar voor 120% in plaats van de normale 100%:

  • de kosten die zijn gedaan of gedragen door een werkgever of een groep van werkgevers voor de inrichting van gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling;   
  • de kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen.

Wie komt in aanmerking

De maatregel is van toepassing op zowel natuurlijke personen als vennootschappen.

Vzw's zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Wat de kosten voor gemeenschappelijk vervoer betreft, is de verhoogde fiscale aftrek enkel van toepassing op de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op minibussen, autobussen en autocars of op het bezoldigde vervoer van personen met dergelijke voertuigen.

Wat de aanmoediging betreft van woon-werkverplaatsingen met de fiets, komen de kosten in aanmerking in de mate dat ze gedaan of gedragen zijn om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches;
  • fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen, die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.

Wanneer de kosten bestaan uit afschrijvingen van de materiële vaste activa die in aanmerking komen, wordt het aftrekbare bedrag per belastbaar tijdperk verkregen door het normale afschrijvingsbedrag van die periode te verhogen met 20%. Fietsen worden afgeschreven met minimaal drie vaste annuïteiten.

Voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

Contact Informatie

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP