Wijzigingen aan Proeftuinen Droogte - steun voor waterbesparende samenwerkingsverbanden

De vierde oproep staat open sinds midden maart met als deadline 30 mei 2022 voor het indienen van de beknopte projectvoorstellen voor de verplichte begeleidingsfase. Deze oproep kadert in de Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik. 

De vierde oproep wordt in de tweede helft van maart 2022 verwacht met als deadline 30 mei 2022 voor het indienen van de beknopte projectvoorstellen voor de verplichte begeleidingsfase. Alle informatie zal terug te vinden zijn op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij > Proeftuinen droogte. Deze oproep kadert in Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik. 

In 2021 moeten projectvoorstellen in fase 1 uiterlijk op 26 juli (om 12u) ingediend worden, de definitieve projectvoorstellen (fase 2) uiterlijk op 11 oktober 2021 (om 12u). In de proeftuinen droogte gaat bijzondere aandacht naar het ontwikkelen van lokale circulaire waterkringlopen met win-win kansen voor andere maatschappelijke uitdagingen. Hierbij beoogt men de verhoging van de waterbeschikbaarheid én het verlagen van de watervraag. Projecten dienen ook anderen te inspireren. Op 11 mei om 10u en 20 mei om 19u30 zijn er webinars voorzien. Het reglement zal er toegelicht worden en je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Inschrijven kan door een mail te sturen naar proeftuinendroogte@vmm.be.