Wijzigingen aan Provinciale steun voor de sociale economie

Via de subsidie voor de impactgedreven (her)starters van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen geëngageerde ondernemers steun krijgen voor vormingscursussen, advies- en investeringskosten en de deelname aan beurzen en events. Het steunbedrag bedraagt maximaal € 4.000. De helft hiervan mag naar investeringskosten gaan, met een maximum van € 2.000. De starter mag maximaal twee jaar actief zijn in hoofd- of bijberoep, bij herstarters moet er sprake zijn van een onderbreking van minstens één jaar. De steun gaat naar ondernemers die op een ondernemende, marktgerichte wijze een product of dienst leveren die bijdraagt tot het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. De impactgebieden zijn de volgende: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen, energietransitie, circulaire en duurzame productie, voedseltransitie en natuurbehoud en het verhogen van sociale cohesie. In 2024 moet de aanvraag uiterlijk op 15 mei 2024 worden ingediend. Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen oost-vlaanderen.be: Subsidies> filter Werken en ondernemen > Subsidie voor de impactgedreven (her)starter.

Trividend Provincie Antwerpen heeft haar steunmogelijkheden uitgebreid in de provincie Antwerpen. Zowel kleine sociale ondernemingen als grotere sociale economiebedrijven én reguliere ondernemingen kunnen voortaan een achtergestelde lening aanvragen tussen € 10.000 en € 50.000. 1. Enerzijds voor de creatie van sociale tewerkstelling: ondernemingen of organisaties die nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren, en hiermee bijdragen aan de creatie van jobs in de sociale economie kunnen een renteloze lening krijgen. 2. Anderzijds voor circulaire oplossingen: ondernemingen of organisaties die circulaire oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, kunnen een lening krijgen met een interest van 4 tot 8%. Meer informatie kan je vinden op de website van de Provincie Antwerpen Leningen bij Trividend Provincie Antwerpen.

1. Met de projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector richt de provincie Antwerpen zich naar organisaties die de handen in elkaar slaan met zorgorganisaties en/of bouwbedrijven om tewerkstellingskansen te verhogen voor doelgroepmedewerkers. De subsidie bedraagt maximaal € 150.000, gespreid over maximaal twee jaar. Indienen kan tot 17 april 2023. Meer informatie: Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector2. De Oost-Vlaamse subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten ondersteunt projecten gericht op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van deze doelgroep. Zowel reguliere ondernemingen, organisaties uit de sociale economie als intermediaire organisaties komen hiervoor in aanmerking. Het moet ook gaan om een partnerschap met tenminste 2 partners, waarvan minstens 1 bedrijf uit het reguliere circuit. Het maximale subsidiebedrag is € 75.000. In 2023 moet de aanvraag uiterlijk op 9 juni 2023 worden ingediend. Meer informatie: Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten. 3. Via de subsidie voor de impactgedreven (her)starter van Oost-Vlaanderen kunnen (her)starters steun bekomen voor vormingscursussen, advies- en investeringskosten en de deelname aan beurzen en events. Het steunbedrag bedraagt maximaal € 4.000. 50% van de toegekende subsidie mag naar investeringskosten gaan, met een maximum van € 2.000. De starter mag maximaal twee jaar actief zijn in hoofd- of bijberoep, bij herstarters moet er sprake zijn van een onderbreking van minstens één jaar. De steun gaat naar ondernemers die impact willen genereren op één of meerdere impactgebieden en op een ondernemende, marktgerichte wijze een product of dienst leveren die bijdraagt tot het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. De impactgebieden zijn de volgende: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen, energietransitie, circulaire en duurzame productie, voedseltransitie en natuurbehoud en het verhogen van sociale cohesie. Indienen kan tot uiterlijk op 15 mei 2023. Meer informatie: Subsidie voor de impactgedreven (her)starter.

Met de subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen vernieuwende projecten gericht op het (her)activeren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere circuit en het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van deze doelgroep. Zowel reguliere ondernemingen, organisaties uit de sociale economie als intermediaire organisaties komen hiervoor in aanmerking. Het moet ook gaan om een partnerschap met tenminste 2 partners, waarvan minstens 1 bedrijf uit het reguliere circuit. Het maximale subsidiebedrag is € 75.000. De aanvraag moet uiterlijk op 16 mei 2022 worden ingediend. Meer informatie op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten.

Impactgedreven (her)starters in Oost-Vlaanderen kunnen via een subsidie ontvangen voor vormingscursussen, advies- en investeringskosten en de deelname aan beurzen en events. Het steunbedrag bedraagt maximaal  € 4.000. Hiervan mag 50% gaan naar investeringskosten, met een maximum van € 2.000. De starter mag maximaal twee jaar actief zijn in hoofd- of bijberoep, bij herstarters moet er sprake zijn van een onderbreking van minstens één jaar. De impactgebieden zijn de volgende: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen, energietransitie, circulaire en duurzame productie, voedseltransitie en natuurbehoud en het verhogen van sociale cohesie. De deadline is 15 april 2022. Meer informatie vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen Subsidie voor de impactgedreven (her)starter