Wijzigingen aan Fiscale regeling voor auteursrechten en naburige rechten

Voor inkomstenjaar 2023 werd dit maximaal bedrag verhoogd tot € 70.220.

Deze fiscale regeling is hervormd en treedt vanaf 1 januari 2023 in werking. Er is in een overgangsregeling voorzien voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) voor diegene die het systeem momenteel kunnen toepassen maar niet meer voldoen aan de strengere voorwaarden van de nieuwe regeling.  

De fiscale regeling inzake auteursrechten en naburige rechten wordt grondig hervormd waardoor de toepassing van deze regeling beperkt wordt. De nieuwe regeling treedt vanaf 1 januari 2023 in werking. Er is in een overgangsregeling voorzien voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) voor diegene die het systeem momenteel kunnen toepassen maar niet meer voldoen aan de strengere voorwaarden van de nieuwe regeling. Meer informatie kan je, onder voorbehoud van wijzigingen, raadplegen op dekamer.be in de memorie van toelichting van het Ontwerp van programmawet > Parlementair Document 55K3015 (p. 54).

Voor inkomstenjaar 2022 werd dit maximaal bedrag verhoogd tot € 64.070.

Voor inkomstenjaar 2021 werd dit maximaal bedrag verhoogd tot € 62.550.