Wijzigingen aan Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers die reeds in dienst zijn (zittende oudere werknemers) wordt vanaf 1 januari 2022 aangepast. De Vlaamse Regering keurde volgende wijzigingen op 12 november 2021 principieel goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State (Zie persbericht Vlaamse Regering keurt wijzigingen doelgroepvermindering en aanwervingspremie principieel goed): 1. Vanaf 1 januari 2022 zullen werkgevers voor een zittende werknemer die de leeftijd van 60 jaar bereikt de forfaitaire vermindering van maximaal € 600 per kwartaal ontvangen. Voor werknemers die op dat moment al 60 jaar zijn, wijzigt het bedrag niet. Vanaf 1 januari 2023 wordt de vermindering van maximaal € 600 doorgetrokken naar de leeftijdsgroep van 61-jarigen. 2. Voor de forfaitaire vermindering van maximaal € 1.500 per kwartaal wordt de leeftijd vanaf 1 januari 2022 opgetrokken naar 61 jaar en vanaf 1 januari 2024 naar 62 jaar.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers die reeds in dienst zijn (zittende oudere werknemers) wordt vanaf 1 januari 2022 aangepast. De Vlaamse Regering keurde volgende wijzigingen op 12 november 2021 principieel goed. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State: 1. Vanaf 1 januari 2022 zullen werkgevers voor een zittende werknemer die de leeftijd van 60 jaar bereikt de forfaitaire vermindering van maximaal € 600 per kwartaal ontvangen. Voor werknemers die op dat moment al 60 jaar zijn wijzigt het bedrag niet. Vanaf 1 januari 2023 wordt de vermindering van maximaal € 600 doorgetrokken naar de leeftijdsgroep van 61-jarigen. 2. Voor de forfaitaire vermindering van maximaal € 1.500 per kwartaal wordt de leeftijd vanaf 1 januari 2022 opgetrokken naar 61 jaar en vanaf 1 januari 2024 naar 62 jaar.

Op 1 januari 2020 werd de leeftijd opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Er gelden wel overgangsbepalingen: Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een niet-werkende werkzoekende of een zittende werknemer blijft deze vermindering behouden. Werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar bereiken, blijven in aanmerking komen voor het voordeel van 'zittende oudere' zoals voorheen. Dit tot de laatste dag van het kwartaal vóór het kwartaal waarin ze 58 jaar worden. 

De contactgegevens en weblinken werden geactualiseerd in deze maatregel.

Deze doelgroepvermindering werd gewijzigd sinds 1 januari 2019: 1. Voor de categorie 'niet-werkende werkzoekende ouderen' geldt voortaan een volledige vrijstelling gedurende maximaal 8 kwartalen. 2. Voor de categorie 'zittende oudere werknemers van meer dan 60 jaar' werd de vermindering verhoogd tot max. € 1.500 per kwartaal. 3. Ook het loonplafond per kwartaal werd verhoogd tot € 13.945, met bepaalde uitzonderingen: voor kwartaal 4 (het kwartaal waarin de eindejaarstoelage wordt uitbetaald) bedraagt het plafond € 18.545. Voor uitzendkrachten geldt deze verhoging in kwartaal 1 (vanaf 2020).