Wijzigingen aan Zachte landingsbanen voor oudere werknemers

De compensatiepremie die werknemers ontvangen naar aanleiding van een ondernemingsCAO gesloten in het kader van een 'zachte landingsbaan' is eveneens vrij van RSZ als het om een gelijkwaardige of gunstigere regeling gaat ten opzichte van de sectorale CAO.

De maatregel werd uitgebreid, zodat hij ook voor individuele werknemers in een bedrijf kan gelden. Voorheen was dit enkel op CAO niveau. 

Deze maatregel is bedoeld als stimulans om oudere werknemers langer aan het werk te houden. De premie is gericht op maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid, maatregelen voor de verlichting van de werklast (functiewijziging, ...), de overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling (vanaf 60 jaar). Deze maatregel is retroactief in werking getreden op 1 januari 2018.