Specifieke doelgroepen of topics

De Vlaamse overheid wil een beter ondernemersklimaat in Vlaanderen creëren. Dit gebeurt niet alleen door rechtstreekse steun aan ondernemers. We werken ook samen met heel wat partners.