Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vlaamse warmtekrachtkoppelingscertificaten (WKC)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 02 feb '16

Eigenaars van kwalitatieve WKK-installaties kunnen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) WKK-certificaten (WKC) krijgen voor hun primair bespaarde energie ten opzichte van de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. Deze WKC kunnen verkocht worden op de certificatenmarkt, aan de distributienetbeheerder of aan elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen.

Een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is een installatie die tegelijkertijd kracht (elektriciteit of mechanische energie) en warmte (of koude) opwekt. Een WKK is kwalitatief als de relatieve primaire energiebesparing (RPE) minimaal 10% is ten opzichte van een vergelijkbare gescheiden opwekking van warmte (ketel) en elektriciteit (centrale) voor installaties vanaf 1 MWe. Een WKK met een elektrisch vermogen lager dan 1 MWe is kwalitatief indien ze op jaarbasis een positieve relatieve primaire energiebesparing (>0%) realiseert. 

Erkende WKK's met startdatum voor 1 januari 2013 krijgen 1 WKC per MWh bespaarde primaire energie. Na 4 jaar wordt het aantal verleende WKC degressief. De degressiviteit hangt af van de RPE. Hoe hoger de RPE hoe langer de periode waarin men WKC krijgt.

Voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is het aantal WKC afhankelijk van de jaarlijkse vastgelegde 'bandingfactor' voor nieuwe en ingrijpend gewijzigde WKK's. Het aantal WKC is gelijk aan de bandingfactor maal primaire energiebesparing (MWh). Voor elk type en grootte van de WKK is een bandingfactor bepaald op basis van de onrendabele top berekening (IRR=12%). Deze bandingfactor is nooit hoger dan 1. Voor WKK-installaties worden voor 10 jaar WKC verleend, startend van de datum van het volledige keuringsverslag. Meer informatie over de steun voor WKK's vindt u op http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/wkk en over de bandingfactoren vindt u de nodige informatie op  http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie .

Uw netbeheerder is verplicht uw WKC over te kopen als uw installatie op zijn net is aangesloten als u daarom vraagt. De minimumprijs per WKC bedraagt € 31 voor alle nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties.

De elektriciteitsleveranciers zijn gebonden aan een quotumverplichting (percentage van de leveringen in het voorgaand verbruiksjaar) en moeten jaarlijks op 31 maart een bepaald aantal WKC bij de VREG inleveren. Vanaf 2016 tot en met 2019 bedraagt dit percentage 11,2%, vervolgens 9,3% in 2020 en 7% vanaf 2021. Per ontbrekend WKC moeten de elektriciteitsleveranciers een boete (bepaald in het Energiedecreet) betalen. De waarde van deze boete bedraagt €38.

Indien een WKK gebruik maakt van biobrandstoffen zoals onder andere hout, biogas en biofuel, dan kunnen aanvullend op de WKC ook groenestroomcertificaten (GSC) verkregen worden voor de geproduceerde netto-elektriciteit (zie groenestroomcertificaten). Meer informatie over groenestroomcertificaten vindt u op http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/professionelen.

Contact informatie

Voor meer informatie over Vlaamse WKK-certificaten kunt u terecht bij: www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/steunregeling en www.vreg.be/nl/warmte-krachtkoppeling

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
T 02 553 46 00
F 02 553 46 01
energie@vlaanderen.be
Vlaamse Reguleringsinstelling voor Elektriciteit en Gas (VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
T 1700
F 02 553 13 50
info@vreg.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP