Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 09 feb '17

Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) kunnen gratis via het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de distributienetbeheerders (DNB) groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft haar taak van de berekening van het aantal toe te kennen certificaten, overgedragen aan VEA voor de niet-PV installaties en aan DNB voor de PV-installaties.

Deze GSC kunnen onder andere verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerders indien aangesloten op hun elektriciteitsnet.

De elektriciteitsleveranciers in het Vlaamse Gewest moeten elk jaar een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen aan de eindverbruikers kunnen aantonen met GSC. Dit verplicht percentage neemt toe tot 20,5% in 2020. Vanaf leveringsjaar 2012 wordt het aantal in te leveren GSC  bepaald door het percentage van dit jaar van de geleverde elektriciteit te vermenigvuldigen met de totale bandingfactor (verhouding tussen het aantal toegekende certificaten in het voorafgaand jaar en de totale productie van groene stroom in het voorafgaand jaar in het Vlaams Gewest). De GSC moeten telkens op 31 maart van het jaar volgend op het leveringsjaar ingediend worden.

Elektriciteitsleveranciers kunnen GSC verkrijgen door zelf elektriciteit op te wekken op basis van hernieuwbare energiebronnen of door GSC te kopen van derden. Elektriciteitsleveranciers die een tekort hebben moeten een boete betalen van € 100 per ontbrekend GSC vanaf leveringsjaar 2013.

De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes uit bilateraal verkoop kunt u raadplegen via www.vreg.be/statistieken-groene-stroom. Voor installaties opgestart vóór 1 januari 2013 wordt er een vaste minimale waarde per technologie gegarandeerd door uw netbeheerder voor een aantal jaren en dit zowel voor installaties aangesloten op het distributienet of het transmissienet. Voor installaties opgestart vanaf 1 januari 2013 is dit € 93 per GSC voor alle technologieën.

Omvang steun

Voor installaties opgestart vóór 1 januari 2013 zijn de vastgelegde minimumprijzen per GSC te vinden op www.vreg.be/minimumsteun. De minimumprijs per certificaat hangt af van de gebruikte technologie en datum wanneer de installatie in dienst gaat. De datum in dienst kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van AREI-keuring.

Voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2013 hanteert men voor alle technologieën dezelfde vaste minimumwaarde van € 93 per GSC. Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) in een periode te vermenigvuldigen met de bandingfactor (maximaal 1,25) van die periode. De bandingfactor is de verhouding tussen de onrendabele top en de bandingdeler. De bandingdeler voor groene stroom is € 97. Met de invoering van deze bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar) op basis van de onrendabele top berekening van het prijzenobservatorium (VREG-VEA). Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die van toepassing is. Er worden geen GSC meer toegekend voor groene stroom opgewekt uit PV-panelen op het dak van E-peil plichtige gebouwen (kantoor-, school- en woongebouwen) als er voor het gebouw vanaf 1 januari 2014 een melding wordt gemaakt of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd waarbij de PV-panelen worden ingebracht voor de E-peil berekening. Sinds 14 juni 2015 kunnen nieuwe PV-installaties tot en met 10 kW definitief geen beroep meer doen op GSC. De bandingfactoren zijn voor alle technologieën sinds 2014 wettelijk begrensd tot 1.

Meer informatie over en de actuele bandingfactoren vindt u op: www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie.

Contact informatie

Voor meer informatie over Vlaamse groenestroomcertificaten kunt u terecht bij: www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/steunregeling .

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
T 02 553 46 00
F 02 553 46 01
energie@vlaanderen.be
Vlaamse Reguleringsinstelling voor Elektriciteit en Gas (VREG)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
T 1700
F 02 553 13 50
info@vreg.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP