Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Subsidies kinderopvang van Kind & Gezin

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 27 okt '15

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen.

De basissubsidie is mogelijk voor kinderopvang met                                                                 

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk.

De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Meer info: www.kindengezin.be/img/subsidie-inclusieve-opvang.pdf . Zowel individuele inclusieve opvang (vanaf vergunning) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk.

De subsidie voor flexibele kinderopvang is de subsidie voor de realisatie van kinderopvang op flexibele openingstijden. Meer info: www.kindengezin.be/img/subsidie-flexibele-opvang.pdf .

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Kind en Gezin ontvangen (tenzij evt. de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens. Meer info in de brochure voorschotten op www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/voorschotten-en-saldos/

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de bedragen van de subsidies:
www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd. Ook de subsidie voor flexibele opvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal Kind en Gezin een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan u de nieuwsbrief en/of de website van Kind & Gezin raadplegen: www.kindengezin.be .

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.

Contact informatie

Voor meer informatie over bedragen en voorwaarden kan u terecht op de website www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/subsidies-en-financieel/ of bij de "Kind en Gezin-Lijn" (078 150 100).

Kind & Gezin
Afdeling Kinderopvang
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 078 150 100
info@kindengezin.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP