Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelgroepvermindering voor mentors-Vlaanderen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 sep '16

Deze Vlaamse doelgroepvermindering is een lastenverlaging (vermindering van de werkgeversbijdragen) van € 800 per kwartaal voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Het aantal kwartalen verschilt al naargelang de op te leiden doelgroep.

Deze doelgroepvermindering werd geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming. Sinds 1 april 2015 wordt deze maatregel beheerd door het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.

Wie komt in aanmerking

Werkgever: Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector kunnen deze doelgroepvermindering genieten als zij zich ertoe verbinden stages op te volgen of opleidingen te organiseren via daartoe opgeleide 'mentors', voor volgende doelgroepen:

  • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst, een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of in een voortraject of een brugproject;
  • jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s (“leertijd” Syntra);
  • jongeren van minder dan 26 jaar met een Individuele beroepsopleiding (IBO), of met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (Syntra) of een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding;
  • jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage;
  • stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO) en uit het voltijds beroepssecundair onderwijs (BSO);
  • stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs, of diegene een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB;
  • leerkrachten uit het voltijds TSO, het BSO of het DBSO.

Werknemer: Om als mentor te kunnen worden beschouwd, moet de werknemer:

  • een beroepservaring van minstens 5 jaar in het beroep kunnen voorleggen dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding, en
  • in het bezit zijn van een getuigschrift dat aantoont dat ze met vrucht een mentoropleiding gevolgd hebben of een gelijkgesteld getuigschrift (zie www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors/voorwaarden) 

Omvang steun

De werkgever kan een vermindering van €800 genieten voor de 'mentors' die hij in dienst heeft voor de begeleiding van personen behorende tot de doelgroepen. Het aantal mentors waarvoor de werkgever een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het 'aantal begeleide personen' behorende tot de doelgroepen. Voor de berekening verwijzen we naar de website www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors/toekenning-van-de-doelgroepverminderingvan de RSZ .

De werkgever kan de doelgroepvermindering vragen vanaf het kwartaal van indiensttreding tot en met het kwartaal van uitdiensttreding (Dimona/DmfA-jongeren) of voor elk kwartaal dat in de geldigheidsperiode ligt van de overeenkomst(en) met de betrokken onderwijs- of opleidingsverstrekker (niet-Dimona-stagiairs).

Aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor “mentors” moet de werkgever een aantal gegevens en documenten bezorgen aan het Departement Wek en Sociale Economie – Mentorkorting. Zie www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors/formaliteiten-vooraf .

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors .

Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid)
Dienst Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 553 10 75
mentorkorting@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.

Gerelateerde maatregel


UP