Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Om de omschakeling naar een meer ecologisch en veiliger transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid steun vanaf het najaar 2017 voor de uitgaven van een aantal maatregelen gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren.
De Vlaamse Regering keurde op 22 september 2017 het besluit definitief goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. Deze steunmaatregel treedt in werking op 20 november 2017. Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven na 1 januari 2017 kan tot eind 2019 een aanvraag worden ingediend. 
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 15.36u.
Kleine vennootschapen(fiscale definitie), kunnen onder bepaalde voorwaarden, een deel van hun winst vrijstellen van vennootschapsbelasting mits reservering en herinvestering. De vrijgestelde investeringsreserve bedraagt 50% van het belastbaar resultaat vóór aanleg van de investeringsreserve (na vemindering met bepaalde bedragen). Het belastbaar resultaat van deze berekening is beperkt tot €37.500.
Deze maatregel zal ingevolge de hervorming van de vennootschapsbelasting afgeschaft worden voor nieuwe investeringen vanaf aanslagjaar 2019, en dooft uit voor lopende investeringen.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 15.02u.
Met dit project wou de Vlaamse overheid ondernemers die minstens 50% business to consumer werken via een individueel inspiratietraject ondersteunen in hun zoektocht naar de rol van hun fysieke zaak binnen het winkelen in de toekomst. Dit project liep af op 24 september 2017.
Dit project liep af op 24 september 2017.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 14.50u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in samenwerking met de onderneming. De eerste oproep voor 2018 werd opengesteld.
De uiterste indiendatum voor de eerste oproep voor 2018 is maandag 26 maart 2018 om 12 uur.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 14.24u.
Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer. Momenteel staat de eerste oproep voor 2018 open.
De eerste oproep voor 2018 is opengesteld. De uiterste indiendatum is maandag 26 maart 2018 om 12 uur.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 14.21u.
Het KMO-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot €2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren.
Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling op de site van het Europees Agentschap EASME ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument. Er is telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. De periodieke afsluitdata in 2018 voor fase 1: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018. Voor fase 2: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018,  10/10/2018. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 21 november 2017 - 14.17u.
Clusters zijn vraaggedreven innovatieplatformen voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra. De erkende clusters worden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de 2e oproep voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken open. Consortia van Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema willen samenwerken, kunnen hun project indienen tot en met 12 december 2017. Meer info over de oproep is terug te vinden op www.vlaio.be/artikel/innovatieve-bedrijfsnetwerken . Het agentschap organiseert een infosessie over deze nieuwe oproep op maandag 6 november 2017 om 14 uur in VAC Gent.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 16.08u.
Ondernemingen kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie in het Vlaamse Gewest. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële componenten, het type technologie, de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.
De steunpercentages van de ecologiepremie plus worden vanaf 31 oktober 2017 verhoogd tot de Europese maximale toegelaten steunpercentages voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Technologieën met een kosteneffectiviteit gelijk aan of hogere dan 1,5 hebben hogere steunpercentages dan technologieën met kosteneffectiviteit van 0 tot 1,5. De steunbonussen (scans, milieucharters, energie- en milieumanagementsystemen, ...) zijn afgeschaft. Voor aanvragen vanaf 31 oktober 2017 geldt er een nieuwe LTL-lijst (31 oktober 2017) waarop er 39 technologieën geselecteerd werden voor steun.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 14.50u.
Horizon 2020 is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.
Sinds 27 oktober 2017 zijn alle werkprogramma’s gepubliceerd voor de periode 2018-2020. Hierin staan de topics en calls van de laatste drie jaar van Horizon 2020. Deze laatste drie jaren omvatten een totaalbudget van €30 miljard. Voor elk instrument van Horizon 2020 is er een apart werkprogramma.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 11.24u.
Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies. Momenteel loopt er een oproep, waarbij bepaalde erkende logies een subsidie kunnen ontvangen voor o.m. investeringen in toegankelijkheid, kind- en familievriendelijke investeringen, enz . De maximale steun bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werken, en is beperkt tot € 50.000.
Vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 loopt er een nieuwe oproep bij Toerisme Vlaanderen.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 11.23u.

Pagina's

UP