Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Is uw onderneming klaar voor de overdracht? Doe de online tests

De resultaten van deze online test geven u een goed beeld van de punten waaraan u moet werken om de onderneming overdrachtsklaar te maken. Afhankelijk of u kiest voor familiale opvolging, verkoop, professionalisering van het bedrijf, kiest u voor een bepaalde online test.

Scorecard opvolging

Opvolging is een complex proces dat door vele factoren wordt bepaald. De scorecard is een hulpmiddel om na te gaan hoe u als ondernemer, uw onderneming en uw familie scoren op deze succesfactoren. De scorecard probeert u een zo volledig mogelijk beeld te geven in de problematiek van de opvolging. Ze brengt factoren onder uw aandacht, waaraan u misschien nog niet gedacht heeft. Gezien de complexiteit van de opvolging, biedt de scorecard u vanzelfsprekend geen garantie dat uw opvolging zal slagen als u een goede score hebt. U moet de scorecard veeleer zien als een leidraad, die u helpt nadenken over de opvolging.

De Scorecard Opvolging, werd ontworpen door Jozef Lievens. Hiermee krijgen familiale ondernemingen rechtstreeks toegang tot een instrument dat inzicht verschaft in de succesfactoren, bepalend bij de opvolging van de onderneming.

Volgende tien succesfactoren worden besproken:

 • De overdrager vindt een nieuwe rol
 • Een bekwaam en gemotiveerd opvolger wordt de nieuwe leider
 • De relatie tussen de overdrager en de opvolger is goed
 • In de familie bestaan goede relaties
 • Er is governance van het bedrijf en de familie
 • De opvolger vormt een team met niet familieleden
 • Alle alternatieven worden grondig onderzocht
 • Het familiebedrijf wordt professioneel gerund
 • De opvolging leidt tot een correcte regeling van de eigendom
 • De opvolging wordt planmatig aangepakt.

Met deze “zelftest” kan de familiale ondernemer nagaan hoe hij scoort op deze tien succesfactoren .

www.scorecardopvolging.nl

De Scorecard Opvolging, werd ontworpen door Jozef Lievens, sinds 1976 advocaat aan de balie te Kortrijk. Hij is vennoot in advocatenkantoor Eubelius, dat vestigingen telt in Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Jozef Lievens is gespecialiseerd in de problematiek van het familiebedrijf, meer specifiek in opvolging, governance en in conflicten tussen vennoten.

Overnamescan

De overnamescan, ontwikkeld door Groep Claesen gaat na in welke mate uw bedrijf verkoopklaar is. Het verkopen van uw bedrijf is immers een niet alledaagse gebeurtenis waarbij toch het een en het ander komt kijken. De overnamescan verschaft u in zeven domeinen belangrijke informatie en inzichten over uw bedrijf om zo de continuïteit te versterken en dus waarde te creëren. Hiermee kunt u aan de slag om uw bedrijf overnameklaar te maken.

Volgende zeven domeinen komen hierbij aan bod:

 • De huidige situatie van de ondernemer
 • Het bestuur van de onderneming - leiderschap
 • Strategie en beleid
 • Financieel
 • Economie en markt
 • Fiscaal juridische aspecten
 • Potentiele opvolgers / overnemers

www.overnamescan.be

Gebruiker: AO2013
Login: agentschap

De overnamescan werd ontworpen door Eddy Claesen, die meer dan 30 jaar actief is als Accountant/Fiscaal raadgever IAB in het door hem opgerichte Accountantskantoor Claesen bvba en Fiduciaire Claesen & Partners bvba (Groep Claesen). Hij is tevens meer dan 10 jaar als familiebedrijfadviseur en conflictbemiddelaar gespecialiseerd in de familiale opvolging, het performanter maken van familiebedrijven, de corporate governance in familiebedrijven, en het bemiddelen van familiale conflicten bij ondernemende families. Groep Claesen stelt de overname scan beschikbaar op haar website.

Corporate Governance scan

Deugdelijk bestuur tussen het bedrijf en de familie, ook wel corporate governance genoemd, zorgt voor eenstemmigheid, eensgezindheid wat een bron van energie betekent en de bedrijfsoverdracht vergemakkelijkt.
De corporate governance scan, opgemaakt door het Limburgs platform voor het familiaal bedrijf, geeft feedback over het corporate governance niveau en de professionalisering van uw organisatie. De corporate governance scan verschaft u in zeven domeinen belangrijke informatie en inzichten over uw bedrijf en signaleert actiegebieden voor de toekomst.

Volgende zeven domeinen komen hierbij aan bod:

 • Lange termijn denken & visie binnen het bedrijf
 • Samenstelling van de Raad van Bestuur/Raad van Advies
 • Werking Raad van Bestuur/Raad van Advies
 • Taken van de Raad van Bestuur/Raad van Advies
 • Samenstelling en werking van het topmanagement of directiecomité
 • Familiale governance
 • Relaties met het personeel en de externe belangenpartijen

www.lpfscan.be

Het Agentschap ondernemen ondersteunt projecten die de continuïteit van ondernemingen in Vlaanderen willen bevorderen.  De Corporate Governance Scan is een realisatie van “Professionalisering van het familiebedrijf”, een project van VKW Limburg, Limburgs Platform voor het Familiaal bedrijf.

Overname kompas

CoverDe vragen van het Overname kompas doen u nadenken over hoe het met uw bedrijf verder moet wanneer u als ondernemer denkt om op pensioen te gaan. Het is een basis om deze problematiek verder te bespreken, binnen de onderneming maar ook met externen. Het kan ook de basis zijn voor een eerste oriënterend gesprek. Gaandeweg wordt duidelijk waar ondersteuning nodig is om het proces goed aan te pakken. Zowel ondersteuning op maat van uzelf als van uw bedrijf. Vandaar dat het belangrijk is dat u de vragen van dit Overname kompas persoonlijk beantwoordt.

Achtereenvolgens worden volgende aspecten bevraagd:

 • stand van zaken op vlak van de voorbereiding van uw bedrijfsoverdracht
 • persoonlijke, financiële, fiscale en juridische aspecten
 • toekomstperspectieven voor de onderneming
 • uw onderneming op de markt van over te dragen, te verkopen ondernemingen
 • uw rol na de opvolging / overdracht / verkoop
 • contacten met externe adviseurs
 • ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid.

Naar het Overname kompas

Werknemer wordt overnemer

Is jouw bedrijf klaar om over te dragen aan werknemers? Doe de scan en ontdek hoe jij je bedrijf het best voorbereidt.

De scan bestaat uit 5 luiken:

 • Hoe draag ik mijn bedrijf precies over?
 • Wat wil ik precies bereiken?
 • Wie krijgt welke rol?
 • Wie betrek ik op welk moment?
 • Hoeveel moet ik vragen en hoe maak ik dat betaalbaar

Naar werknemerwordtovernemer 


UP