Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 15 jun '17

Vennootschappen moeten aan hun sociaal verzekeringsfonds jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van €347,50 of €868 al naargelang de grootte van de vennootschap. Deze grootte wordt bepaald op basis van de overschrijding van een kritisch balanstotaal twee jaar eerder. Voor de bijdrage 2017 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2015. Het kritisch balanstotaal van 2015 is bepaald op €667.592,12.

Personenvennootschappen kunnen de eerste drie jaar vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid (door neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel) vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage.

Om in aanmerking te komen moeten de nodige bewijsstukken overgemaakt worden aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is.

Wie komt in aanmerking

Volgende voorwaarden moeten worden vervuld:

  • het moet gaan om een personenvennootschap d.w.z. alle vennootschappen behalve de nv's, de cva's en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen (volgens de definitie van artikel 1 van het KB van 15 maart 1993);
  • de vennootschap moet ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen niet meer dan drie jaar zelfstandig (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in een periode van tien jaar, voorafgaand aan het tijdstip waarop de vennootschap rechts-persoonlijkheid krijgt.

Aanvraagprocedure

Contact informatie

Voor meer informatie over deze maatregel kan u terecht bij uw sociaal verzekeringsfonds, een bijkantoor van de RSVZ (www.rsvz.be/nl/contact) of op het hoofdkantoor:

Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
T 02 546 42 11
info@rsvz-inasti.fgov.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP