Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Screen Flanders

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 28 feb '17

Via Screen Flanders verstrekt Agentschap Innoveren & Ondernemen terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten van maximum €400.000, aan audiovisuele filmproducties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. Enkel lange fictie-, documentaire- of animatiefilms van minstens 60 mininuten en animatiereeksen, die het culturele patrimonium van het Vlaamse Gewest verrijken, komen in aanmerking.

Elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst €1 audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest opbrengen.

Wie komt in aanmerking

Een  aanvraag kan worden ingediend door een productiehuis dat voldoet aan de volgende criteria:

  • Het moet gaan om een audiovisueel productiehuis.
  • Dit productiehuis heeft een exploitatiezetel in België op het moment van de uitbetaling van de steun.
  • Het moet gaan om een natuurlijke personen die koopman is of een zelfstandig beroep uitoefent, een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, een burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat recht, of een buitenlandse onderneming met een gelijkaardig statuut.
  • Het productiehuis heeft geen directe of indirecte band  met een omroep zoals bepaald in artikel 2, 49°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Wat komt in aanmerking

Het moet een fictie-, documentaire- of animatiefilm van minimum 60 minuten zijn of een animatiereeks.

Het werk moet het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken.

Omvang steun

De maximale steun per project bedraagt €400.000, en het productiehuis moet kunnen bewijzen dat ze een verbintenis aangaat op basis van uitgaven voor minimum €250.000.

De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten.

De terugbetaalbare voorschotten worden terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van deze netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale steun die verleend is, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. Er zal gewerkt worden met een gesloten steun-enveloppe. Een cultureel en economisch samengestelde jury zal de projecten beoordelen op basis van vastgelegde criteria, en zal een rangschikking van de projecten opmaken. De aanvragen worden in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore. De steun-enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, in afnemende volgorde tot uitputting ervan. De betreffende ondernemingen zijn in dit geval gunstig gerangschikt.

De deadlines 2017 zijn:

  • Oproep 1: 3 maart 2017 om 12u;
  • Oproep 2: 8 september 2017 om 12u;
  • Oproep 3: 1 december 2017 om 12u.

Alle informatie inzake de oproepen, de procedure en het aanvraagformulier kan u vinden op www.screenflanders.be .

Contact informatie

Voor meer info kan u terecht bij:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
info@vlaio.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP