Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

LEADER: steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkeling

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 26 okt '17

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale", vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling', en is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied, waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd.

LEADER wordt met Europese (50%), Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%) gefinancierd.

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij staat samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER-gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied:

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;
 • Innovatief;
 • Multisectoraal en geïntegreerd;
 • Gebiedsgericht;
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
 • Netwerk;
 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 15 thema's waarvan elk LEADER-gebied er 3 heeft gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
 • Bodem- en waterbeheer;
 • Landbouw- en natuureducatie;
 • Leefbare dorpen;
 • Profilering en promotie via streekidentiteit;
 • Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector (vb. Midden-West-Vlaanderen);
 • Startende en jonge rurale ondernemers (vb. Meetjesland);
 • Streekidentiteit;
 • enz....

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 60 tot 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER-gebied één tot twee projectoproepen te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Contact informatie

De contactpersonen van de verschillende LEADER-gebieden kan men terugvinden via deze link: https://ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-leader/contactpersonen.

De beheerder voor LEADER tijdens de periode 2014-2020 is de Vlaamse Landmaatschappij.

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
T 02 543 69 52
davy.dedobbeleer@vlm.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP