Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 02 okt '17

Via de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie, worden er subsidies verstrekt om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van deze financiële middelen zijn afkomstig van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken.

Vanaf 1 oktober 2017 tot en met 22 december 2017 loopt de oproep 414 'Opleidingen in bedrijven'. De doelgroep zijn kmo’s en grote ondernemingen (zowel profit als non-profit) met een vestiging in het Vlaams Gewest. De focus ligt bij opleidingen gericht op digitale competenties; geletterdheid, sociale vaardigheden en opleidingen als gevolg van bedrijfsinnovatie (op basis van een strategisch plan). Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 april 2018 voor een periode van 12 maanden. Voor een volledig overzicht zie www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/opleidingen-bedrijven-1

Op 23 oktober 2017 wordt in dit kader een opleiding georganiseerd in Brussel. Op deze infosessie worden ook de oproepen 412 'Duurzaam loopbaanbeleid' en 413 ‘Anders organiseren' toegelicht. Voor meer info zie www.esf-vlaanderen.be/nl/evenementen/infosessie-anders-organiseren-duurzaam-loopbaanbeleid-en-opleidingen-bedrijven

Wie komt in aanmerking

Elke publieke of privaatrechtelijke organisatie (kmo’s of vzw) kan een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat het kadert binnen een openstaande oproep. Aan éénmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Aangezien het ESF vertrekt van het partnerschapsbeginsel kan in sommige oproepen opgelegd worden om een partnerschap op te richten. De promotor of indiener van het project staat aan het hoofd van dit partnerschap.

Wat komt in aanmerking

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. De focus van het ESF ligt op de doelstelling “smart, sustainable inclusive and non-discriminatory employment market” met een speciale aandacht voor:

 • het opleiden van goede werknemers en creëren van duurzame jobcreatie (‘smart’ and sustainable job growth);
 • tegengaan van discriminatie op de werkvloer (non-discriminatie);
 • het verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen (inclusieve arbeidsmarkt).

Voor Vlaanderen vertaalt zich dit naar deze prioriteiten die afgestemd zijn op bovengenoemde doelstelling:

 • Bevordering van projecten voor duurzame, hoogwaardige banen en arbeidsmobiliteit + investeringen in onderwijs, training en levenslang leren. Naar deze terreinen gaat ongeveer 60% van de totale financiering. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeleid dat een effectievere arbeidsmarkt tot doel heeft. De ESF-projecten zullen zich in het bijzonder richten op de cruciale overgangsmomenten in de individuele loopbaan.
 • Ongeveer 20% van de financiering is bedoeld voor de ondersteuning van sociale integratie, gelijkheid en projecten voor armoedebestrijding. De projecten richten zich op de trajecten binnen werk en maatschappij voor de voornaamste risicogroepen.
 • Structurele maatregelen om ouderen aan te moedigen om te blijven werken of met een nieuwe baan te beginnen, zullen op federaal en Vlaams niveau worden bevorderd. ESF-projecten voor “actief ouder worden” zullen hier een aanvulling op zijn. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om oudere werknemers een aantrekkelijke omgeving te bieden.

De inhoud van het volledig operationeel programma voor de periode 2014-2020 is te vinden op deze webpagina: www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/operationeel_programma_europees_sociaal_fonds_esf_vlaanderen_2014-2020.pdf

Omvang steun

Het totale budget bedraagt €10 miljard per jaar dat verdeeld wordt over alle lidstaten. Voor de Vlaamse regering is dit een inkomstenbron van circa €400 miljoen. Als gevolg van de bundeling met nationale en regionale financiële middelen ligt het totale ESF budget voor Vlaanderen net boven het miljard euro per jaar.

De financiering die het Europees Sociaal Fonds toekent aan een project is steeds aanvullend aan de inbreng vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen. Het percentage varieert, maar de bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%.

De totale steun per project (federaal + Europees) kan in Vlaanderen oplopen tot 85% maar dit hangt af van de specificaties van de oproep. De bijdrage van Europa is altijd begrensd tot 50%. 

Er zijn daarnaast ook regels wat betreft welke kosten ondersteund kunnen worden. Concreet zijn er deze soorten kosten:

 1. Personeelskosten;
 2. Deelnemers/cursisten;
 3. Productontwikkeling en verbruiksgoederen;
 4. Indirecte kosten;
 5. Transnationale kosten.

Meer informatie over de subsidiabele kosten vindt u op deze webpagina www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/generieke_financiele_criteria_1.pdf

De toegekende subsidie binnen een oproep valt soms onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de steun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen. Dit wordt steeds vermeld in de oproepfiche die u kan terugvinden bij elke oproep. (Voorbeelden: de oproep "Anders Organiseren" en "Duurzaam loopbaanbeleid" vallen onder de-minimis, de oproep "Opleidingen in bedrijven" valt er niet onder).

 

Aanvraagprocedure

Aanvragen worden ingediend bij de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie, die vanaf  1 januari 2016 verantwoordelijk zijn voor het beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s bij het Europees Sociaal Fonds. Tot eind 2015 werd deze opdracht uitgevoerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw. De juridische opdracht van dit agentschap wordt beperkt tot de afhandeling van het programma 2007-2013.

Om een vlot en transparant beheer van het ESF in Vlaanderen mogelijk te maken, liet het ESF een webapplicatie ontwikkelen. Dankzij deze applicatie kan u uw ESF-dossier online indienen en opvolgen.

Contact informatie

Informatie over de lopende programma's kan u terugvinden op de oproepenpagina van de website www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen.

Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid)
ESF
Gasthuisstraat 31 (5e verdieping)
1000 Brussel
T 02 546 22 11
F 02 546 22 40
marjorie.jonckers@wse.vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP