Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelgroepvermindering vaste werknemers in de horeca-Federaal

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 26 sep '17

Deze federale doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers uit de horecasector voor de aanwerving van maximum vijf vaste voltijdse werknemers onder bepaalde voorwaarden.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers: deze maatregel geldt voor alle werkgevers die tegelijk aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • ressorteren onder het paritair comité (302) voor het hotelbedrijf;
  • gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode;
  • gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. Ook wanneer het gebruik van de geregistreerde kassa voor het verkrijgen van het fiscale voordeel niet vereist is, is dit wel noodzakelijk om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen;
  • voor alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd in de brede zin van het woord (dus ook voor werknemers die niet ressorteren onder het paritair comité van de horeca) dagelijks begin- en einduur van de aanwezigheid registreren via het geregistreerd kassasysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA). De registratie is niet van toepassing op de gelegenheidsarbeiders en ook niet op flexi-werknemers die in Dimona per dag worden aangegeven met vermelding van begin- en einduur. .

Werknemer: de vermindering geldt voor de aanwerving van maximaal 5 vaste voltijdse werknemers die vallen onder het paritair comité van de horeca. De vermindering kan niet worden toegepast voor gelegenheidswerknemers in de horeca, zelfs voor de dagen waarop de bijdragen worden betaald op het reële loon of het normale forfaitair loon.

Omvang steun

Per kwartaal kan de werkgever kiezen voor welke werknemers hij de vermindering toepast. Deze werknemers moeten een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar moeten niet het hele kwartaal in dienst zijn.

De werkgever kan voor een onbeperkt aantal kwartalen aanspraak maken op de vermindering:

  • €800 per kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26;
  • €500 per kwartaal voor andere werknemers.

Per kwartaal kan de werkgever (rechtspersoon) voor maximum 5 personen de vermindering toepassen, ook al stelt hij personeel tewerk in meerdere vestigingseenheden.

Aanvraagprocedure

Om de vermindering te kunnen toepassen moet de werkgever iedere dag van het kwartaal een aanwezigheidsregistratie verrichten via GKS of ASA en beschikken over een kassasysteem dat door de fiscus werd geregistreerd. Meer informatie hierover vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Voor meer informatie over de dagelijkse registratie van werknemers kan u terecht op de portaalsite van de sociale zekerheid .

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ". Klik vervolgens op de rubriek "De bijdrageverminderingen" en vergeet niet het recentste kwartaal te selecteren.
U kan ook een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ  per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
T 02 511 51 51

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.

Gerelateerde maatregel


UP