Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 22 dec '16

Vanaf aanslagjaar 2008 kan 80% van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belasting.

Twee categorieën van inkomsten uit octrooien komen in aanmerking voor vrijstelling:

  • Vergoedingen voor licenties;
  • Vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goederen of diensten van de vennootschap.

Octrooien die ingediend werden na 1 juli 2016 kunnen geen gebruik meer maken van deze maatregel. De maatregel wordt vervangen door een nieuwe innovatieaftrek (of “aftrek voor innovatie-inkomsten”). Het wetsontwerp houdende de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten werd goedgekeurd op de ministerraad van 16 december 2017 (2e lezing) en werd opnieuw voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze maatregel wordt opgenomen in de Subsidiedatabank zodra hij is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen van deze vrijstelling gebruik maken. Het bestaan van een onderzoekscentrum in België of in het buitenland is vereist, uitgezonderd voor kleine ondernemingen.

Kleine ondernemingen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en voorlaatst afgesloten boekjaar een jaargemiddeld personeelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet (excl. btw): € 7.300.000;
  • balanstotaal: € 3.650.000.

Vzw’s komen niet in aanmerking voor deze maatregel.

Aanvraagprocedure

De vennootschap kan de octrooiaftrek (80% van de octrooi-inkomsten) aftrekken van de belastbare basis. Deze octrooiaftrek vindt plaats na de DBI-aftrek en voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek.

De vennootschap moet de octrooiaftrek rechtvaardigen in een opgave die bij de aangifte moet worden gevoegd. Wanneer er onduidelijkheid bestaat rond het bedrag van de octrooi-inkomsten kan men een fiscale ruling aanvragen bij de “Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken”.

Contact informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP