Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 06 feb '17

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van €10.000 (basisbedrag)per bijkomende personeelseenheid die in België voor één van volgende doeleinden wordt tewerkgesteld:

 • een betrekking van diensthoofd voor de uitvoer;
 • een betrekking van diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ).

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

Door indexering bedraagt de vermindering €15.660 (aanslagjaar 2018).

Wie komt in aanmerking

Alle nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven kunnen van deze vermindering genieten. Vrije beroepen en vzw’s zijn echter uitgesloten.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van elk belastbaar tijdperk, waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling wordt aangevraagd, een nominatieve opgave per soort van vrijstelling bijvoegen.

Daarnaast moet al naargelang de functie van het personeelslid volgende attesten worden bijgevoegd. Deze attesten moeten worden aangevraagd binnen de drie maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk.

 • voor het diensthoofd van de afdeling IKZ moet een attest worden bijgevoegd van de bevoegde Minister ter gelegenheid van de aanwerving van het personeelslid bij een dienst Integrale kwaliteitszorg, opgericht binnen de onderneming. Dit attest moet aangevraagd worden bij:

  FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
  Kwaliteit en Veiligheid
  Afdeling Accreditatie (BELAC)
  Guido Goyens
  Koning Albert II-laan 16 – 5de verdieping
  1000 Brussel
  T 02 277 72 00
  Guido.Goyens@economie.fgov.be
  www.mineco.fgov.be
 • bij de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer moet een attest op naam worden uitgereikt door:

  Agentschap voor Buitenlandse Handel
  Dennis Gijsbrechts
  Montoyerstraat 3
  1000 Brussel
  T 02 206 35 73
  F 02 203 18 12
  dennis.gijsbrechts@abh-ace.be
  www.abh-ace.be

Contact Informatie

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP