Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel in kleine ondernemingen

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 06 feb '17

Kleine ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden, een belastingvrijstelling verkrijgen van €3.720 per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid, in het jaar van aanwerving. Door indexering bedraagt deze vermindering €5.830 (aanslagjaar 2018). Zij geldt zowel in de persoonsbelasting, de vennootschapsbelasting als in de belasting van niet-inwoners.

De vrijstelling is definitief als de aangroei van het gemiddelde personeelsbestand in het betrokken jaar ook in het daaropvolgende jaar behouden blijft.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel is van toepassing op alle nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijven die op 31 december 1997 minder dan elf werknemers tewerkstelden.

Voor bedrijven die opgericht zijn na deze datum moet deze tewerkstellingsvoorwaarde vervuld zijn op het einde van het eerste exploitatiejaar.
Ook vrije beroepen komen voor deze steunmaatregel in aanmerking. Vzw’s zijn echter uitgesloten.

Het gemiddeld bruto dag- of uurloon van de bijkomende personeelseenheden mag bovendien niet hoger zijn dan €90,32 of €11,88. De berekening van dit gemiddelde gebeurt per kwartaal, waarbij het verkregen brutoloon van dat kwartaal gedeeld wordt door het aantal gepresteerde arbeidsdagen of arbeidsuren in datzelfde kwartaal.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Contact informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij:
 

FOD Financiën
Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
T 02 572 57 57

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP