Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Welke investeringen komen in aanmerking (incl. limitatieve technologieënlijst)?

Er dient een keuze gemaakt te worden uit een lijst met technologieën welke in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De weerhouden selectie bevat de meest performante technologieën, en de technologieën die het meeste bijdragen aan het behalen van de Kyoto-engagementen, de Europese 20/20/20 doelstellingen en de Vlaamse milieubeleidsdoelstellingen.

Volgende zaken komen in aanmerking voor steun:

  • Investeringen die voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën;
  • Investeringen die gestart zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend en binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning en volledig gerealiseerd zijn binnen de 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning.

De lijsten


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
ecologiepremie@vlaio.be
UP