Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Project is goedgekeurd, wat nu?

Hoe start ik een goedgekeurd project op?

De ondertekening van de projectovereenkomst  tussen de promotor en de EFRO-beheersautoriteit. vormt het officiële startschot van het EFRO-project. Voor de ondertekening van de overeenkomst organiseert de promotor, samen met het betrokken contactpunt en het centraal programmasecretariaat, een eerste ‘begeleidingscomité’. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de promotor de nodige richtlijnen om een correcte inhoudelijke en financiële EFRO-projectadministratie te voeren.

De promotor organiseert, in overleg met het betrokken contactpunt, tijdens de looptijd van een EFRO-project nog 2 bijkomende ‘begeleidingscomités’: halverwege de looptijd van het project en bij de projectafsluiting.

Hoe communiceer ik over mijn project?

Het is belangrijk dat de financiële steun aan projecten in het kader van het OP EFRO duidelijk ‘zichtbaar’ is. De Europese en Vlaamse financiële tussenkomst moet aan het brede publiek bekend gemaakt worden.  Het publiek moet de nodige informatie krijgen over de rol die Europa speelt (in samenwerking met Vlaanderen) bij de totstandkoming van het project.

Bij de projectopmaak moeten hiervoor al een aantal specifieke communicatie- en promotieacties voorzien worden.

Om de projectverantwoordelijken hierbij te ondersteunen werd enerzijds  een handleiding ‘Communicatie voor Promotoren’ uitgewerkt en wordt anderzijds door  de contactpunten de nodige hulp geboden om een professioneel communicatieplan op te maken. Het correct uitvoeren van deze communicatieacties is een voorwaarde bij het uitkeren van de Europese (en eventueel Vlaamse) steun.

Hoe rapporteer ik over de voortgang van mijn project?

We beoordelen de prestaties van het programma op basis van indicatoren. Dit zijn vooraf gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van output, resultaat en impact.

Elk goedgekeurd en succesvol uitgevoerd project levert een bijdrage tot het realiseren van deze indicatoren. In het projectvoorstel vermeld de projectleider welke indicatoren hij of zij met de uitvoering van het project nastreeft. De projectleider van een goedgekeurd projectvoorstel moet per kwartaal via het elektronisch loket rapporteren over de realisatie van deze indicatoren.


UP