Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kruip even in de huid van uw bank en check welke risico’s er voor hen in zitten

Een bank dient overtuigd te worden van de terugbetaalcapaciteit in de toekomst (juiste inschatting van de mogelijkheden van de onderneming). Zo zal uw bank nagaan of de onderneming in staat is om het nieuw gevraagd krediet terug te betalen. De beoordeling gebeurt voornamelijk op basis van historische resultaten, aangezien uw prognoses onzeker zijn. Hiervoor worden de resultaten van de onderneming geanalyseerd en wordt er nagekeken in hoeverre zij bestendigd kunnen worden. Hoe onzekerder de winstgevendheid, hoe meer nood aan eigen inbreng van de ondernemer en hoe meer waarborgen er gevraagd zullen worden.

Zekerheid op winstgevendheid: Is de winstgevendheid hoog genoeg om het gevraagde krediet te kunnen terugbetalen?

Alhoewel uw bank in eerste instantie rekening houdt met de historische cijfers is het toch sterk aan te raden een prognose bij te voegen van de terugbetaalcapaciteit van de onderneming, uitgaande van de veronderstelling dat u de gevraagde financiering bekomen heeft en uw investeringsproject kan worden uitgevoerd. Eventueel bereidt u drie scenario’s voor: een realistisch scenario, doch ook een pessimistisch en een optimistisch scenario, zodat de bank zicht krijgt op het potentieel, doch ook op het worstcase scenario. Zeker in deze moeilijke economische tijden dient uw plan hiermee rekening te houden.

Voeg hiervoor een kasplanning toe, waarin u alle verwachte inkomsten en verwachte uitgaven per maand uitlijst. Laat u hierin eventueel. bijstaan door uw boekhouder. Op deze manier toont u de behoefte aan financiering aan en kan worden vastgesteld of er gedurende bepaalde periodes externe kortetermijnfinanciering nodig is, bijvoorbeeld om conjunctuurschommelingen op te vangen.

Zeker indien uw onderneming met een nieuwe activiteit begint is het raadzaam om met potentiele klanten reeds ‘intentieverklaringen tot aankopen’ op papier te zetten, zodat uw bankinstelling kan vaststellen dat er een markt is voor deze nieuwe activiteit.

Eigen inbreng

U mag er in regel vanuit gaan dat minimaal 10 % en in regel eerder 20 a 40 % van uw investeringsproject met eigen middelen zou moeten gefinancierd worden om geloofwaardig te zijn. Dit percentage hangt echter ook af van de sector. Voor de bank is dit een teken dat u zelf in uw project gelooft en er risico’s voor durft te nemen. Hoe onzekerder de winstgevendheid, hoe meer nood aan eigen inbreng van de ondernemer, aangezien het eigen vermogen ook dient om eventuele tegenslagen op te vangen. Hoe langer de financieringsbehoefte, hoe belangrijker het gedeelte van de eigen financiering wordt (gezien de stijgende onzekerheid).

Meld aan uw bankinstelling duidelijk voor welk bedrag en op welke manier de financiering met eigen middelen zal gebeuren (in cash, in natura, in rekening-courant die geblokkeerd kan worden gedurende de looptijd van de lening, …). Neem dit tevens duidelijk op in uw kasplan.

Waarborgen

Besef dat de vraag naar waarborg normaal is: een bank is immers geen risicokapitaalverstrekker en wil zich indekken teken de onzekerheid van uw winstgevendheid!

Houd er ook rekening mee dat de waarde van het onderpand door de bank meestal een flink stuk lager wordt ingeschat dan de marktwaarde van hetgeen u wil financieren (pand handelsfonds bijvoorbeeld slechts 15 a 25 %). Dit komt doordat de bank bij uitwinning slechts kan terugvallen op de ‘gedwongen verkoopwaarde’. De waardering van de activa in onderpand daalt dan ook nog eens in tijden van crisis, zodat er dan meestal meer waarborgen worden gevraagd.

Denk goed na over de waarborgen waarover u beschikt. Doe eventueel een voorstel van het maximumbedrag dat u bereid bent om als waarborg te geven voor de gevraagde kredietverlening. Weet ook dat de overheid zich borg kan stellen (tegen kleine kostprijs) voor uw project mocht u over te weinig waarborgen beschikken.


UP