Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wijzigingen aan de kmo-portefeuille vanaf 1 januari 2013!

15 jan 2013 - 13.22u.
zakenman bij ondergaande zon

Pijler opleiding

Bij een subsidieaanvraag voor opleiding zal vanaf 1 januari 2013 opgegeven moeten worden hoeveel uren opleiding zullen gevolgd worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per gevolgd opleidingsuur. De vernieuwde schermen van een subsidieaanvraag en het Ministerieel Besluit vindt u op deze website.

De kost wordt beperkt tot 45 euro per uur onderricht dat gevolgd wordt door een werkende in de onderneming. De kostprijs van het onderricht wordt bepaald door de kosten van de docent, beperkte catering tijdens de cursus of een syllabus. Kosten voor voor catering, verplaatsing of cursusmateriaal die niet zijn opgenomen in de kost van het onderricht en die apart worden gefactureerd, worden sinds 1 januari 2013 niet langer gesubsidieerd. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

Bij afstandsleren of e-learningformules waar de klant zich op eigen tempo de leerstof eigen maakt  kan niet worden nagegaan hoeveel uur de opleiding bedraagt. Bovendien is er bij dergelijke opleidingsformules geen supervisie of interactie mogelijk met een docent. Daarom kan afstandsleren niet langer worden gesubsidieerd. Enkel opleidingsformules waarbij er een rechtstreekse interactie tussen docent en cursist mogelijk is wordt beschouwd als subsidiabel onderricht.

Alle andere voorwaarden blijven dezelfde. Het minimumprojectbedrag voor een opleiding blijft 100 euro, een onderneming kan per jaar maximaal 2.500 euro subsidie voor opleiding ontvangen.

De beperking van maximaal 45 euro subsidie per gevolgd opleidingsuur geldt per cursist. Als één werknemer een opleiding volgt van 5 uur moet er 5 uur worden opgegeven bij de subsidieaanvraag. Als dezelfde opleiding gevolgd wordt door 2 werknemers moet de onderneming bij de subsidieaanvraag 5 x 2 = 10 uur opgeven. Van elke werknemer van uw bedrijf die de opleiding volgt moet u de naam opgeven in de projectfiche van uw steunaanvraag.

Pijler advies en advies voor internationaal ondernemen

In deze pijlers wordt de subsidie eveneens beperkt tot 45 euro per uur. Bij het afsluiten van een contract met een dienstverlener moet een inschatting gemaakt worden van het aantal uren dat aan de opdracht besteed zal worden. Dit aantal voorziene en overeengekomen uren dienen ingegeven te worden in de digitale subsidieaanvraag.

Pijler technologieverkenning

In de pijler technologieverkenning wordt de subsidie beperkt tot 67,5 euro per uur. Vanaf 1 januari 2013 is enkel een project met een minimaal bedrag van 1.000 euro (excl. btw) subsidiabel.

Vragen?

Bel gratis 1700.


UP