Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vanaf 1 april 2016: wijziging aan enkele steunmaatregelen

27 mrt 2016 - 8.29u.
Handen met puzzel

Vanaf 1 april 2016: aanpassingen aan enkele steunmaatregelen

Met de oprichting van het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen worden de interpretatie van de kmo-definitie, de vroegst mogelijke startdatum en de uitbetaling van de eerste schijf van enkele steunmaatregelen op elkaar afgestemd.. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016 voor de strategische transformatiesteun, de strategische ecologiesteun en de rentetoelage voor hinder bij openbare werken. Voor de ecologiepremie-plus gaan de wijzigingen in op 1 juli 2016.

De interpretatie van de kmo-definitie.

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun, rentetoelage voor hinder bij openbare werken en ecologiepremie-plus

De interpretatie van de kmo-definitie vindt u via deze link.. Belangrijk hierbij is dat voor de bepaling van de bedrijfsgrootte zal worden gekeken naar de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening. Bij de steunaanvraag moet de onderneming het blokdiagram over de aandeelhoudersstructuur invullen. Het standaard blokdiagram vindt u via volgende link.

De vroegst mogelijke startdatum

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun en ecologiepremie-plus

De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van het transformatieproject. Voor aanvragen vanaf 1 april 2016 is de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend Een uitzondering hierop is EP-Plus, voor die maatregel geldt deze wijziging vanaf 1 juli 2016.

De aanvraag moet dus in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de investeringen of opleidingen werkelijk starten, worden ingediend.

De uitbetaling van de eerste schijf.

Deze wijziging wordt toegepast op de strategische transformatiesteun, strategische ecologiesteun en ecologiepremie-plus

Projecten zullen niet langer een eerste schijf kunnen aanvragen bij de start van hun project maar enkel als kan aangetoond worden dat er 30% van hun opleidingen of investeringen voltooid zijn.


UP